Verkkokauppa

Onko diagnoosilla merkitystä sairausajan palkkaoikeuteen? 3 kysymystä sairauspoissaoloista

Miten sairausajan palkkaoikeus määräytyy ja mitä sairauslomalla saa tehdä? Editan kirjailija, kouluttaja ja puolueeton työoikeuden moniosaaja Jaana Paanetoja vastaa sairauspoissaoloihin liittyviin juridisiin kysymyksiin.

Jaana Panetoja
OTT, työ- ja sosiaalioikeuden
dosentti Jaana Paanetoja on erikoistunut muun ohessa terveydentilaa ja työkykyä koskevaan palvelussuhde-juridiikkaan.

Onko diagnoosilla merkitystä arvioitaessa sairausajan oikeutta palkkaan?

Työntekijä voi lähtökohtaisesti olla pois työstä, jos hän on saanut lääkäriltä todistuksen työkyvyttömyydestä. Todistus sellaisenaan ei tarkoita kuitenkaan sitä, että poissaolo olisi palkallinen. Työnantaja päättää palkkaoikeudesta ja tarvitsee yleensä sitä varten diagnoositiedon. Diagnoosin perusteella työnantajan olisi kyettävä arvioimaan, että poissaolo aiheutu nimenomaan sairauden tai tapaturman synnyttämästä työkyvyttömyydestä. Käytännössä voi kuitenkin olla haasteellista päätellä diagnoosista, oikeuttaako se sairausajan palkkaan. Merkitystä on nimenomaan todistuksessa olevalla päädiagnoosilla, jonka vuoksi potilas on ensisijaisesti hakeutunut hoitoon.

Voiko työnantaja määrätä työntekijän osallistumaan työterveysneuvotteluun?

Työterveysneuvottelu on työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon välinen tapaaminen, jonka tavoitteena on selvittää työssä jatkamisen edellytyksiä. Kun neuvottelun tavoitteena on tukea työkykyä ja työssä jatkamista, voi työnantaja määrätä työnjohtovaltansa perusteella työntekijän osallistumaan siihen. Työntekijän osallistumisvelvoitetta voidaan perustella työntekijän lojaliteettivelvoitteella.

Voiko palkallisen sairausloman aikana matkustaa?

Työntekijä ei saa sairausloman aikana toimia tavalla, joka vaarantaa tervehtymisen. Se mitä työntekijä voi tehdä sairauspoissaolon aikana riippuu aina poissaolon perusteesta ja saaduista hoito-ohjeista. Työntekijän tulee varmistaa, että muun muassa matkustusaika ja -tapa eivät vaaranna paranemista, ja että matkustus ei muutoinkaan ole ristiriidassa hoito-ohjeiden kanssa. Jossain sairauksista, kuten ihon sairauksissa ja mielenterveyden ongelmissa, matka saattaa nimenomaan edistää tervehtymistä.

Liittyy aiheisiin
Tykkäsitkö? 2