Verkkokauppa

Junior editorit – tärkeä tiimi Edilexin takana

Jotta Suomen laajimman lakitietopalvelun, Edilexin, käyttäjät voivat nauttia hyvin toimivasta ja ajantasaisesta palvelusta joka päivä, tarvitaan iso joukko ammattilaisia.

Tärkeä osaajien joukko ovat Editan lakitiedon junior editorit, jotka muun muassa toimittavat artikkeleita, tarkistavat ajantasaisia säädöksiä ja laittavat aineistoja julkaisukuntoon. Junior editorit lisäävät aineistoihin asiasanat, tiivistelmät ja aihealueet. Tämä takaa sen, että Edilexin käyttäjä löytää palvelusta hakemansa tiedon vaivattomasti. Junior editoreilla on siis keskeinen rooli Edilexin sujuvan käyttökokemuksen varmistamisessa.

Marika Nieminen kiinnostui junior editorin työstä, koska työssä painottuvat tulevaisuuden kannalta keskeiset taidot, legal tech ja tiedonhaku.

Yksi kahdeksasta junior editorista on Helsingin yliopiston kolmannen vuoden oikeustieteen opiskelija Marika Nieminen, joka on työskennellyt Editassa tammikuusta lähtien. Marika on viihtynyt työssään hyvin ja arvostaa junior editorin työn joustavuutta, jonka ansiosta työ on helppo yhdistää opiskeluun.

– Suunnittelemme työvuoromme itsenäisesti sopimuksessa olevan tuntimäärän mukaan. Olen pystynyt tasapainottamaan opinnot, työn ja vapaa-ajan sitoumukseni melko helposti, sillä työtä voi tehdä myös puolikkaita päiviä silloin, kun se itselle sopii, Marika kertoo.

Immateriaalioikeuksista, legal techista, tietosuojasta ja viestinnästä kiinnostunut Marika haki junior editorin paikkaa, koska koki, että työ kehittää tulevaisuuden kannalta tärkeitä taitoja. Edilexin toimitustyön lisäksi junior editorien työnkuvaan kuuluu esimerkiksi lakikoulutusten tiimin avustus seminaarien ja webinaarien käytännön järjestelyissä.

Joillain junior editoreilla on lisäksi omia erityistehtäviä. Marika toimii tarvittaessa tuuraajana Edilexin uutistoimituksessa. Hän uutisoi uusimmista juridisista lehdistä ja Edilex-sarjasta löytyvistä artikkeleista, tekee tiivistelmiä tuomioistuinratkaisuista sekä koostaa kuukausittain tuoreimmat voimaan tulevat säädökset ja säädösmuutokset yhteen pakettiin.

– Opin työni kautta juridiikasta jatkuvasti uutta ja nautin siitä, että pääsen olemaan lakitiedon keskiössä. Erityisesti kesän uutistuuraus oli antoisaa, sillä olin koko ajan hyvin perillä siitä, mitä oikeustilassa tapahtuu, Marika sanoo.

Marikan mukaan Editan Lakitiedon porukassa on rento meininki. Hän arvostaa erityisesti sitä, että junior editorien ajatuksia esimerkiksi Edilexin kehittämisestä halutaan kuulla.

– Työtämme arvostetaan. Tulee tunne, että olemme tärkeä osa tiimiä, Marika painottaa.

Hanna Kuha aloitti aikanaan Editassa junior editorina ja toimii nykyisin content creatorina. Parin viikon päästä hän siirtyy kollegan opintovapaan ajaksi development managerin tehtäviin.  Kuvassa Hanna etätyöpäivän tauolla Ranuanjärven rannalla Pörrön kanssa.  

Moni entinen junior editor on päätynyt vakituiseen työhön Editan lakitiedon tiimiin. Esimerkiksi development manager Jonna Vihavainen, editor Miika Honkanen ja content creator Hanna Kuha ovat kaikki aloittaneet junior editoreina. He kaikki allekirjoittavat näkemyksen junior editorin työn tärkeydestä ja pitävät työtä hyvänä alkuna uralla eteenpäin. Aikoinaan Editan toimitusjohtajanakin on ollut vastaavista tehtävistä uransa aloittanut henkilö.

– Junior editorien työpanos on äärimmäisen tärkeä lakitieto-osastomme päivittäisessä toiminnassa ja kehittämisessä. Itse koin junior editorin työn kehittävän jokaiselle juristille olennaisia tiedonhaku- ja tiedontuottamistaitoja sekä perehdyttävän oikeusteknologian hyödyntämiseen. Lisäksi junior editorin työ antaa mahdollisuuden tutustua laajasti juridiikan kentän ajankohtaisiin asioihin, Hanna Kuha kertoo.

– Edita tukee vahvasti jatkuvaa kouluttautumista, ja urapolkuja on tarjolla myös talon sisällä. Omalla kohdallani tätä todistaa se, että siirryn parin viikon kuluttua kustannuspäälliköksi nykyisen kustannuspäällikön jäädessä opintovapaalle. Mikäli liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen kiinnostavat, on Edita erinomainen paikka niidenkin taitojen kehittämiseen, Hanna toteaa.

Marika Niemisen mukaan hyvä junior editor tekee huolellista ja tarkkaa työtä, osaa järjestellä työnsä itsenäisesti, ja on ennen kaikkea valmis oppimaan uutta. Hän suosittelee junior editorin työtä lämpimästi muillekin oikkareille.

– Suosittelen työtä laajasti juridisesta tiedosta kiinnostuneelle oikeustieteen opiskelijalle, joka tahtoo opintojen kanssa yhteensopivan työn. Työhön perehdytetään hyvin, eikä työssä jää koskaan yksin, vaan apua on aina saatavilla, Marika sanoo.

Tykkäsitkö? 2