Case: Stuklex – paperista palveluun

Kuratoitu säädöskokoelma palvelee toimialatiedon käyttäjiä

Säteilyturvakeskuksella (STUK) on ollut jo yli 20 vuoden ajan käytössään toimialansa säädöskokoelma. Aluksi kokoelma oli tarjolla pelkkänä kirjasena. Noin 10 vuotta sitten Edita ja STUK tuottivat yhteistyössä kirjasen tilalle räätälöidyn palvelun Stuklexin. Palvelua on uudistettu vuosien varrella muun muassa parantamalla ulkoasua ja tekniikkaa sekä helpottamalla aineiston käyttöä mobiililaitteilla.

– Editan kanssa yhteistyö paperista palveluun on aina sujunut saumattomasti, iloitsee STUKin lakiasiainpäällikkö Mari Andersin.

Stuklex on esimerkki Editan tarjoamasta räätälöidystä ratkaisusta, joka mahdollistaa yksilöllisen lainsäädännön ja muun viranomaistiedon seurantapalvelun luomisen. Stuklexiin on koottu STUKin toimialan keskeiset säädökset. Sivustolta löytyvät myös STUKin määräykset sekä määräysten ja YVL-ohjeiden perustelumuistiot.

Ajantasainen tieto vaivattomasti

Stuklex perustuu suurelta osin Editan omiin juridisiin tietokantoihin, joista on kuratoitu sisällöt asiakkaan toiveiden mukaisesti. Kaikki sisällöt ovat suomeksi, ja osa sisällöistä löytyy myös ruotsiksi ja englanniksi. Stuklex tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden selata ja hakea palvelun sisältöjä joustavasti.

Edita tuottaa palveluun ajantasaisen kotimaisen lainsäädännön, EU-lainsäädännön ja erilaisia kansainvälisiä sopimuksia STUKin toimialalta. Editan säädöstoimitus varmistaa sisältöjen ajantasaisuuden ja laadun. Palvelun teknisestä toteutuksesta vastaa Edita, ja sitä ylläpitävät STUK ja Edita yhteistyössä.

Parempia hakutuloksia myös sidosryhmien tarpeisiin

Aiemmin osa Stuklexin sisällöistä linkittyi sivuston ulkopuolisiin lähteisiin. Nyt lähes kaikki tieto on tuotu palvelun sisään, mikä parantaa hakutuloksia. Palvelu tukee näin aiempaa paremmin sekä STUKin omien asiantuntijoiden että sen sidosryhmien ja toimialatiedon ammattilaiskäyttäjien työtä niin kotimaassa kuin ulkomailla.

– Kun Stuklex aikoinaan perustettiin, oli itsestään selvää, että palvelu on kaikille avoin. Olennainen osa STUKin turvallisuustyötä on, että kaikki keskeiset säädökset ovat ajantasaisina vaivattomasti myös sidosryhmiemme saatavilla, Mari Andersin painottaa.

Tarpeita vastaavaa muotoilua

Kuratoitu lakititeto- ja seurantapalvelu sopii parhaiten joko organisaation lainsäädännön seurannan tehostamiseen tai viranomaisten harjoittamaan sidosryhmäviestintään. Sitä voidaan käyttää myös erilaisia compliance- ja neuvontapalveluita tarjoavien yritysten palveluvalikoiman osana.

Palvelun ulkonäkö, sisältö ja toiminnallisuudet muotoillaan käyttötarkoitusta vastaavaksi asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

– Editan pitkä historia tiedon tuottajana ja palveluiden muotoilijana ilmenee monissa tarjoamissamme palveluissa. Oikeudellisten tietopalveluiden muotoilu ja oikeusteknologiaa hyödyntävät ratkaisut ovat keskeistä osaamisaluettamme, kuvailee Editan kehityspäällikkö Altti Mieho