Juridinen tieto

Hallitse juridista tietoa

Käytä vähemmän aikaa juridisen tiedon etsintään, muutosten seurantaan ja sisäisen soveltamiskäytännön hallintaan Editan räätälöityjen lakipalveluiden avulla.

Räätälöimme palvelumme teille sopivaksi

Tarpeiden kartoitus

Kartoitamme organisaatiosi tarpeet haastatteluin ja workshopein – näin varmistamme, että palvelun sisältö ja toiminnallisuudet vastaavat käyttäjäryhmien todellisiin tarpeisiin.

Hyödylliset toiminnot ja ominaisuudet

Rakennamme palveluun organisaatiosi toimintaa tehostavat toiminnallisuudet ja työkalut, kuten

 1. älykäs pikahaku
 2. toimialasi mukainen aihealuejaottelu
 3. omien kommenttien lisääminen
 4. muutosten seuranta
 5. dokumenttien tai tehtävien osoittaminen asiasta vastaavalle taholle
 6. saavutettavuuden vaatimuksiin vastaavat toiminnot

Mittaaminen

Mittaamme palvelun toimivuutta käyttäjäkyselyin ja -haastatteluin ja parannamme palvelun toimivuutta näihin perustuen yhdessä asiakkaamme kanssa.

Relevantti juridinen aineisto ajantasaisena

Koostamme palvelun sisällön organisaatiollesi relevanteista, jatkuvasti päivittyvistä oikeudellisista materiaaleista, kuten

 1. organisaatiosi omat dokumentit
 2. lainsäädäntö (kansallinen ja EU)
 3. esityöt
 4. viranomaisohjeet
 5. oikeuskäytäntö
 6. standardit
 7. verkko- ja videokoulutukset
 8. Edilex-uutispalvelu

Palvelumuotoilu-prosessi vahvistamassa asiakasymmärrystä

Suunittelemme lakitietopalvelumme aina niin, että ne vastaavat sekä käyttäjien tarpeisiin että organisaation liiketoiminnallisiin tavoitteitteisiin. Sovellamme palvelumuotoilun metodeja läpi palvelun rakentamisen kulloisenkin asiakkaan kanssa sovitussa laajuudessa. Toisinaan organisaation sisällä on jo niin kattavasti kartoitettu käyttötarpeita, ettei erillistä selvittämistä enää tarvita. Tarvittaessa autamme asiakkaitamme havaitsemaan organisaationsa sisältä todelliset käyttötarpeet ja ongelmakohdat. Hyödyllistä tämä on erityisesti silloin, kun organisaation sisällä on erilaisia käyttäjäryhmiä ja käyttötarpeita palvelulle.Palvelumuotoiluprosessin hienous onkin juuri siinä, että usein prosessin aikana esille nousee yllättäviäkin tarpeita ja haasteita, joita ei muutoin olisi osattu huomioida.

Ota yhteyttä!

Kari Nurmio

Myyntipäällikkö

040 860 2518

Petri Rissanen

Myyntipäällikkö

040 860 2221