Verkkokauppa

Sisällöntuottaja Emilia Lindroos on oikeuslingvistiikan monitaituri

Emilia Lindroos

Emilia Lindroos

Sisällöntuottaja

Olen Emilia Lindroos, ja aloitin työn Editassa lakitiedon sisällöntuottajana elokuussa 2020. Työskentelen lakitiedon kirjatiimissä ajankohtaisen oikeudellisen tiedon ja oikeuskirjallisuuden kustannustoimittamisen parissa.

Siirryin Editaan oikeus- ja kielitieteen tutkimus- ja koulutuspuolelta yliopistomaailmasta. Koulutustaustaltani olen oikeustieteen tohtori ja filosofian maisteri, ja oikeuden tekstien ja oikeuskielen kanssa olen työskennellyt vuodesta 2007 lähtien. Olen toiminut oikeudellisena kääntäjänä, oikeustulkkina sekä oikeuslingvistiikan alan tutkijana ja yliopistonlehtorina työtehtävissä, jotka ovat mahdollistaneet oikeudellisen tiedon kielellistämisen ja (monikielisen) oikeudellisen viestinnän mahdollisuuksien ja haasteiden tarkastelun erilaisista näkökulmista.

Myös sisällöntuottajan työssä oikeuden ja kielen yhteenkietoutuneisuus on keskiössä. Oikeus on väistämättä sidottu kieleen, jolla oikeuden maailmaa rakennetaan ja muovataan kirjoitetuissa ja puhutuissa teksteissä. Ei ole yhdentekevää, miten oikeudellista tietoa kielellisesti muotoillaan, sillä kielen avulla voidaan parhaimmassa tapauksessa edistää ja huonoimmassa tapauksessa vaikeuttaa oikeudellisen tiedon saavutettavuutta ja siten viime kädessä myös oikeuksien toteutumista.

Oikeusteknologian kehittyessä ja oikeudellisen informaation muuttuessa yhä vahvemmin digitaaliseksi tietolähteiden saatavuuden ja luotettavuuden sekä tiedon käyttäjälähtöisyyden ja ymmärrettävyyden merkitys korostuu.

Lakitiedon sisällöntuottajan työssä parasta dynaamisen työyhteisön ja ammattitaitoisten kollegojen lisäksi on mahdollisuus osallistua mielenkiintoisten juridisten asiasisältöjen tuottamiseen tiiviissä yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Työssäni voin hyödyntää ja kehittää aiemmin hankittua osaamistani monipuolisesti.

Vapaa-ajallani harrastan normipitoisen työn vastapainoksi monenlaista luovaa tekemistä luontovalokuvauksesta maalaamiseen. Koronapandemian aikana myös luonnossa liikkumisesta on tullut entistä tärkeämpää.

Tykkäsitkö? 9