Työsuhdeasioiden käsikirja oli Mauri Saarisen uran pääteos – Ainutlaatuinen kommentaari nyt uudistettuna painoksena 11 asiantuntijan päivittämänä

Työsuhdeasioiden käsikirja on työoikeuden laajuudessaan ainutlaatuinen kommentaari. Mauri Saarisen (1946–2019) kirjoittamasta teoksesta on otettu useita uudistettuja painoksia. Uusin, seitsemäs painos ilmestyi keväällä 2021 yhdentoista asiantuntijan päivittämänä. Teoksessa käsitellään perusteellisesti ja käytännönläheisesti työsuhdeasioiden laajaa kenttää, lainsäädäntöä ja lakien tulkintaa harvinaisempiakaan tilanteita unohtamatta.

Asianajaja ja varatuomari Mauri Saariselle kertyi uransa aikana lähes 40 vuoden kokemus työsuhdeasioiden hoitamisesta ja konsultoinnista asianajajana sekä henkilöstöasioiden hoitamisesta yrityksissä. Hän toimi työsuhdejuridiikan kouluttajana ja kirjoitti aiheesta useita kirjoja.

Lähes kolmetuhatta sivua kattava Työsuhdeasioiden käsikirja oli Saarisen uran pääteos. Vuonna 2017 hänelle myönnettiin tietokirjailijapalkinto ja Suomen tietokirjailijoiden haastattelussa hän luonnehtii Työsuhdeasioiden käsikirjaa toteutuneeksi kirjahaaveeksi. ”Työsuhdejuridiikassa ongelmana on se, että kirjojen tiedot vanhenevat melko nopeasti. Nuoremmillakin kirjoittajilla riittää siis vielä paljon työtä”, Saarinen totesi haastattelussa.

Mauri Saariselle myönnettiin vuonna 2017 tietokirjailijapalkinto. Työsuhdeasioiden käsikirjaa hän luonnehti toteutuneeksi kirjahaaveeksi.

Jatkuvaa opiskelua

Työoikeuden asiantuntijan työssä haastavinta ja mielenkiintoisinta Saarisen mielestä oli Eurooppaoikeuden kehityksen seuraaminen ja sen vaikutusten arviointi Suomen työ- ja sosiaalilainsäädäntöön. ”Työoikeuden ja henkilöstöhallinnon asiantuntijoiden työ on jatkuvaa opiskelua”, hän totesi Editan haastattelussa vuonna 2015. Uusia säädöksiä ja ennakkopäätöksiä EUT:sta sekä suomalaisista tuomioistuimista tulee kuukausittain. Euroopan unioni vaikuttaa laajasti jäsenvaltioiden työ- ja sosiaalilainsäädäntöön.

Kun Suomi liittyi vuonna 1995 Euroopan unionin jäseneksi, Suomessa sovellettavan lainsäädännön määrä lisääntyi noin 60 000 sivulla. Tärkeimmät säännökset koskevat yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, työaikaa, työvoiman vuokrausta, määräaikaisia työsuhteita ja liikkeenluovutusta.

Kuten lainsäädäntö yleensä, myös unionin säännökset ovat usein tulkinnanvaraisia. Erityisesti EU:n direktiivejä koskevilla ennakkoratkaisulla on tärkeä merkitys työ- ja sosiaalioikeudessa. Suomen ylimmät tuomioistuimet ovat pyytäneet vuoden 1995 jälkeen 128 ennakkoratkaisua EUT:lta (Euroopan unionin tuomioistuin, 2019)

Ennakkoratkaisupyyntöjen määrä on kasvanut vuosi vuodelta. Tuoreita ennakkoratkaisuja on tullut muun muassa kilpailurajoituksiin, henkilötietojen suojaan ja julkisten hankintojen vahingonkorvauksiin liittyen. 

Miten välttää riidat?

Suurin osa työnantajan ja työntekijän välisistä riidoista ratkaistaan luonnollisesti ilman oikeudenkäyntiä työnantajan ja työntekijän välisissä neuvotteluissa. Käräjäoikeuksiin saapuu Suomessa vuosittain noin 1300–1500 työsuhteeseen ja tasa-arvoon liittyvää riitatapausta. Tarkkojen tilastojen puuttuessa Saarinen arvioi, että tapauksista selvästi yli puolet koskee työsuhteen päättymistä. Myös työsuojeluun liittyvät tapaukset, kuten kiusaamistapaukset ovat lisääntyneet.

Mauri Saarinen painotti jatkuvan neuvottelun periaatetta: ”Työntekijöiden edustajilla tulee olla jatkuva neuvotteluyhteys työnantajaan. On tärkeää, että työnantaja perustelee työsuhteiden päättämisiin, lomautuksiin tai osa-aikaistamisiin johtaneet ratkaisunsa selkeästi. Työntekijöiden edustajille tulisi antaa avoimesti tietoa yrityksen taloushallinnon tunnusluvuista, erityisesti kannattavuudesta, tilauskannasta ja tulevaisuudennäkymistä.”

Katso myös:

Edilex.fI: Editan tietokirjailija Mauri Saarinen palkittiin kirjamessuilla

Edilex.fi: Asianajaja Mauri Saarinen: Mobiilityöntekijän työaika

Edilex.fI: AA, VT, LL.M Fachanwalt für Arbeitsrecht Mauri Saarinen: Paikallisen sopimisen asettamat vaatimukset

Liittyy aiheisiin