Verkkokauppa
CIPPE ja CIPM -IAPP-koulutukset

Lakikoulutukset

Vahvista tietosuoja-osaamisesi CIPP/E- ja CIPM-sertifikaateilla

Tietosuojakoulutus pähkinänkuoressa

Vuorovaikutteinen valmennus kansainvälisen tietosuojayhteisön IAPP:n CIPP/E- ja CIPM-sertifiointikokeisiin. Osallistu molempiin osioihin kerralla, niin säästät selvää rahaa.

Mitä ovat CIPP/E ja CIPM?

EU:n tietosuoja-asetus määrää, että kaikilla julkisen alan toimijoilla sekä yrityksillä, jotka käsittelevät yksityisiä tietoja, pitää olla nimetty tietosuojasta vastaava johtaja eli DPO (Data Protection Officer). Hankkimalla sertifikaatin saat hyvät ja virallisesti tunnustetut valmiudet toimia tietosuojavastaavana tai muussa roolissa organisaatiota tukevana tietosuoja-asiantuntijana.

Editan lähi- ja verkkovalmennukset valmentavat sinut kansainvälisen tietosuojayhteisön IAPP:n CIPP/E- sekä CIPM-sertifiointikokeisiin. Koulutus soveltuu kaikille, jotka haluavat syventää osaamistaan tietosuojasta ja saada virallisen todistuksen pätevyydestään.

CIPP/E-sertifikaatti (Certified Information Privacy Professional, Europe) edellyttää tietosuoja-asiantuntijalta tietosuojasääntelyn ja sen soveltamiskäytäntöjen monipuolista osaamista. CIPM-sertifikaatti (Certified Information Privacy Manager) vaatii laaja-alaista ymmärrystä organisaatiolähtöisen tietosuojaohjelman rakentamisesta, ylläpitämisestä ja johtamisesta.

Mitä CIPP/E- ja CIPM-koulutus pitää sisällään?

Koulutus muodostuu kahdesta erillisestä kokonaisuudesta (CIPP/E sekä CIPM).

Kokonaisuus sisältää:

  • Valmennukset  asiantuntijaluentoineen, pienryhmäkeskusteluineen ja harjoituksineen. Sekä CIPP/E- että CIPM-valmennuskokonaisuuksia järjestetään sekä verkkovalmennuksena että lähikoulutuksena.
  • Materiaalit sähköisessä muodossa.
  • Sertifiointikokeen, jonka ajankohdan ja paikan voit valita.
  • IAPP:n jäsenyyden vuodeksi ja pääsyn IAPP:n ylläpitämiin kattaviin tietosuoja-aineistoihin, tapahtumiin ja yli 30 000 tietosuoja-ammattilaisen verkostoitumisalustaan.

Sertifiointikokeet voit suorittaa vuoden sisällä koulutukseen osallistumisesta – itsellesi sopivana ajankohtana. Koetilaisuuksia järjestetään eri puolilla Suomea, ja nyt sertifiointikokeen voi suorittaa myös etänä. Testikeskuksen toimistomaksu (65 €) ei sisälly kokeen hintaan.

Koulutuksen hintaan kuuluu Edilex Peruspalvelun käyttöoikeus, joka alkaa ilmoittautumisesta ja päättyy neljä viikkoa koulutuksen jälkeen.

Osallistumalla molempiin koulutuskokonaisuuksiin kerralla hyödyt taloudellisesti, ja lisäksi saat laaja-alaista oppia tietosuojan juridiikasta, käytännöstä ja johtamisesta. Sinulla on kuitenkin halutessasi mahdollisuus osallistua erikseen CIPP/E- ja CIPM-koulutuksiin.

Kenelle koulutus sopii?

Ottamalla osaa molempiin koulutuksiin saavutat laaja-alaisen ymmärryksen GDPR:n vaatimuksista yritystoiminnassa ja organisaation tietosuojaohjelman johtamisesta. Sertifikaateilla todistat tietosuoja-asiantuntemuksesi. Koulutus soveltuu:

  • tietosuojavastaaville
  • lakimiehille, asianajajille
  • ICT-ammattilaisille
  • compliance-asiantuntijoille
  • HR-asiantuntijoille
  • muille, jotka haluavat syvventää tietosuoja-asiantuntemustaan ja sertifioida tietosuojaosaamisensa

Kouluttajat

Kouluttajana toimivat Tietosuoja ja yksityisyyden suoja -ryhmän vetäjä, Senior Counsel Tobias Bräutigam sekä Riku Rauhanen Asianajotoimisto Bird & Birdistä.

International Association of Privacy Professionals (IAPP) on maailman suurin tietosuoja-ammattilaisten järjestö, jonka tehtävänä on kehittää tietosuoja-asiantuntemusta maailmanlaajuisesti. IAPP:n tietosuojasertifioinnit täyttävät kansainvälisesti tunnustetun ISO 17024: 2012 vaatimusstandardin.

Koulutuksen luennot pidetään englanniksi ja vapaamuotoiset keskustelut koulutuksen aikana suomeksi. Englanninkieliset luennot auttavat sisäistämään hyvin englanninkielisen terminologian, jonka osaaminen on sertifiointikokeessa tärkeää.

Riku Rauhanen

Associate, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy

Riku Rauhanen on tietosuojaan ja kaupallisiin sopimuksiin erikoistunut lakimies, joka työskentelee Bird & Birdin Helsingin toimiston Commercial-ryhmässä. Riku on avustanut kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita tietosuojaan liittyvissä toimeksiannoissa, GDPR-projekteissa sekä kaupallisten sopimusten laatimisessa ja neuvottelemisessa.

Ennen siirtymistään Bird & Birdille Riku toimi muutaman vuoden ajan Fortum Oyj:n Legal Counselina ja Privacy Officerina. Fortumilla Riku vastasi Fortumin kuluttajaliiketoiminnan tietosuojasta globaalisti. Lisäksi Riku oli mukana vetämässä Fortumin globaalia GDPR-projektia ennen kuin GDPR:ää alettiin soveltaa. Tietosuojaan liittyvien lakiasioiden lisäksi Riku myös neuvotteli Fortumilla paljon kaupallisia sopimuksia ja vastasi SmartLiving-liiketoimintayksikön kaikista lakiasioista.

Tobias Bräutigam

Senior Counsel, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy

Tobias Bräutigam on yksi Euroopan johtavista tietosuoja-asiantuntijoista, ja hän vetää Bird & Birdin Helsingin toimiston Tietosuoja ja yksityisyyden suoja –ryhmää. Tobias on avustanut asiakkaitaan laajoissa GDPR-projekteissa, jotka ovat sisältäneet muun muassa globaalien tiedonhallintastrategioiden käyttöönottoa sekä paikallisen tietosuojalainsäädännön mukaisten compliance-ohjelmien kehittämistä.

Ennen siirtymistään Bird & Birdille vuonna 2016 hän toimi senior legal counselina Microsoftin ja Nokian palveluksessa vastaten yritysten tietosuojasta globaalisti. Tobias on toiminut IAPP:ssä lukuisten eri toimielinten jäsenenä (mm. European Advisory Board), ja on tällä hetkellä IAPP:n juristeista koostuvan asiantuntijalautakunnan jäsen (Privacy Bar Section Advisory Board). Syksyllä 2020 Tobias nimitettiin tietosuojavaltuutetun toimiston asiantuntijalautakunnan varajäseneksi. Hän toimii informaatio-oikeuden dosenttina kahdessa eri yliopistossa ja kirjoittaa säännöllisesti alan tieteellisiin julkaisuihin.

Kuusi syytä osallistua koulutukseen

Huutomerkki

Koulutuksen käytyäsi tunnet tietosuojalainsäädäntöä ja ja sen soveltamiskäytäntöä monipuolisesti.

Huutomerkki

Opit rakentamaan tietosuojaohjelman sekä organisoimaan ja johtamaan oman organisaatiosi tietosuojatoimintaa.

Huutomerkki

Voit poimia kokeneen asiantuntijan näkemyksiä, vinkkejä ja suosituksia haastavien tilanteiden ratkaisemiseen.

Huutomerkki

Saat käytännönläheistä preppausta sertifiointikokeeseen.

Huutomerkki

Voit vaihtaa ajatuksia muiden tietosuoja-asiantuntijoiden kanssa.

Huutomerkki

Liityt suureen, kansainväliseen tietosuoja-ammattilaisten verkostoon.