Verkkokauppa

Miten varmistetaan kierrätys ja uusiokäyttö? 3 kysymystä tuottajavastuusopimuksista

Uudistuneen jätelain tarkoituksena on vahvistaa kiertotaloutta Suomessa sekä tehostaa jätehierarkian noudattamista ja lisätä materiaalien resurssitehokasta käyttöä sekä kierrätystä. Lue Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n toimitusjohtajan, Juha-Heikki Tanskasen vastaukset kolmeen kysymykseen tuottajavastuusopimuksista.

Juha-Heikki Tanskanen
Juha-Heikki Tanskanen on Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n toimitusjohtaja.

Mikä on tuottajavastuusopimuksen tarkoitus?

Se on jätelain mukainen sopimus kuntien ja pakkausten tuottajayhteisön yhteistoiminnasta pakkausmateriaalien erilliskeräyksessä asuinkiinteistöiltä. Sopimuksessa määritellään osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, kuten kuntien velvollisuudet keräyksen järjestäjänä ja tuottajien kunnille maksamien korvausten määräytymisperusteet. Sopimus täydentää jätelaissa yhteistyölle asetettuja reunaehtoja.

Miten tuottajavastuusopimus varmistaa, että jätteet menevät todella kiertoon ja uusiokäyttöön?

Jätelain mukaan vastuu kerättyjen pakkausjätteiden kierrätyksestä on tuottajayhteisöllä. Sen tulee järjestää kerätyn materiaalin vastaanotto sekä tarvittava jatkokäsittely ja kierrätys. Tuottajayhteisö tekee tätä varten tarvittavat sopimukset valitsemiensa yhteistyökumppaneiden kanssa.

Miten tuottajavastuusopimuksen toteutumista valvotaan?

Sopimuksen toteutumista valvotaan osapuolten perustamassa seurantaryhmässä. Lisäksi tuottajayhteisön on raportoitava vuosittain Pirkanmaan ELY-keskukselle sopimuksesta ja sen toimeenpanosta. Pirkanmaan ELY-keskus on tuottajavastuun toteutumista valvova viranomainen.

Katso myös:

Miten lainsäädännöllä ja sopimuksilla voidaan tukea kiertotaloutta? Ympäristöoikeuden professori Anne Kumpula kertoo

Ympäristöministeriön TOVA-lakihanke ehdottaa perustettavaksi rahastoa ympäristövahinkojen kustannusten kattamiseksi

Liittyy aiheisiin
Tykkäsitkö? 0