Datasäädös mullistaa datan jakamisen ja datasta sopimisen käytänteitä

EU:n datasäädös (Data Act) asettaa yrityksille velvollisuuden jakaa verkkoon liitetyistä laitteista ja niihin liittyvistä palveluista kertyvää dataa käyttäjälle ja käyttäjän pyynnöstä kolmansille. Yritysten kannattaa valmistautua sääntelyyn jo tässä vaiheessa, etenkin jos yrityksen tuotteet keräävät dataa tai jos datan hyödyntäminen muutoin on kiinteä osa yrityksen liiketoimintaa. Datasäädöksestä ja sen vaikutuksista yritysmaailmaan kertoo Editan kouluttaja, datan sääntelyyn ja tietosuojaan erikoistunut asianajaja Iiris Kivikari.

Älykellojen, autojen, teollisuuslaitteiden ja muiden laitteiden käyttöä koskeva data on tulevaisuudessa paremmin käyttäjän saatavilla, kun EU:n uusi datasäädös muuttaa pelikenttää. Sääntely pyrkii purkamaan muun muassa laitteiden valmistajien ja myyjien valtaa ja edesauttamaan datan hyödyntämistä. Vastaisuudessa verkkoon liitetyn laitteen tai siihen liittyvän palvelun käyttöä koskeva data on annettava suoraan kyseisen käyttäjän saataville veloituksetta.

– Tavoitteena on saada data enenevässä määrin liikkeelle ja hyödyntää sitä innovoinnin raaka-aineena. Tämä on pähkinänkuoressaan poliittinen tavoite tässä taustalla, asianajaja Iiris Kivikari sanoo.

Tällä hetkellä älylaitteiden keräämästä datasta jopa leijonanosa saattaa jäädä laitteiden käyttäjien ulottumattomiin. Datasäädös avaa käyttäjille oikeuden päästä hyödyntämään tätä arvokasta materiaalivarastoa. Samalla se kuitenkin myös rajoittaa laitteiden valmistajien oikeutta hyödyntää kyseistä dataa.

Sääntely voi näkyä suoraan yritysten liiketoiminnassa

Iiris Kivikari, Senior Attorney, Asianajaja, CIPP/E, Head of Intellectual Property, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

Datasäädöksen myötä dataa hallinnoivien yritysten (ns. datan haltijoiden) velvollisuudet ja tätä kautta mahdolliset kustannukset lisääntyvät. Lisäksi uudet velvollisuudet voivat edellyttää muutoksia yrityksen liiketoimintaan, jos kerättyyn dataan perustuvia lisäpalveluita pitää sääntelyn vuoksi muuttaa. Toisaalta dataa vastaanottaville yrityksille avautuu uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia heidän saamansa datan myötä. Kivikari kehottaakin yrityksiä olemaan liikkeellä sääntelyn edellyttämien muutosten kanssa hyvissä ajoin.

– Nyt käynnissä oleva siirtymäkausi antaa yritykselle aikaa valmistautua luovuttamaan dataa vaaditussa muodossa. Liiketoiminnan muutoksissa ja sopimusehtojen päivityksissä pyörät pyörivät hitaasti, joten toimiin kannattaa ryhtyä jo nyt, Kivikari sanoo.

Esimerkiksi laitevalmistajat joutuvat jatkossa pohtimaan, millä tavalla laitteen tuottama data saadaan jaettua käyttäjälle ja mahdollisesti kolmansille sääntelyn edellyttämällä tavalla.

Datasäädös ei jyrää tietosuojaa

Datasäädökseen valmistautuminen ja sääntelyn tulkitseminen ei tule olemaan ongelmatonta. Yritysten on tapauskohtaisesti arvioitava, onko tuote tai palvelu sääntelyn piirissä, ja jos on, missä määrin ja missä muodossa sen dataa tulee käyttäjinä oleville organisaatioille tai kuluttajille luovuttaa. Pohdittavana on myös olemassa olevien datapalveluiden kehittäminen sekä uuden sääntelyn avaamien mahdollisuuksien hyödyntäminen datan vastaanottajapuolella.

Datasäädöksen piiriin kuuluva data voi sisältää myös henkilötietoja, ja tämä edellyttää monien yksityisyydensuojaa koskevien kysymysten ratkaisemista. Missä laajuudessa työnantaja voi esimerkiksi käsitellä tuotetta käyttävästä työntekijästä kerättyä dataa ja miten dataa työnantajalle luovuttavan yrityksen tulee tämä huomioida ennen datan antamista?

– Datasäädös ei tietenkään jyrää muiden lakien edelle, vaan datan jakamisessa huomioidaan esimerkiksi tietosuojaa ja liikesalaisuuksien suojaa koskevat säännökset. Risteymäkohdissa juristit pääsevät sitten töihin, Iiris Kivikari huomauttaa.

Teksti: Juulia Lahnaoja
Kuva: Shutterstock/Jacob Lund

Liittyy aiheisiin