Katso 4 uutta tammikuussa 2024 voimaan tulevaa lakiuudistusta

Vuoden 2024 taitteessa julkaistaan suuri määrä uusia säädöksiä ja säädösmuutoksia. Iso osa voimaan tulevista laeista on budjettilakeja, mutta myös vuosia odotettu eläinten hyvinvointilaki astuu voimaan. Kokosimme artikkeliin neljä poimintaa alkuvuoden uudistuksista.

1. Eläinten hyvinvointilaki korvaa eläinsuojelulain

Eläinsuojelulain korvaava eläinten hyvinvointilaki tulee voimaan 1. tammikuuta 2024. Eläinten hyvinvointilain yhtenä keskeisenä periaatteena on eläinten mahdollisuus toteuttaa olennaisia käyttäytymistarpeitaan. Laki tuo muun muassa uusille tahoille velvollisuuden ilmoittaa avun tarpeessa olevasta eläimestä. 

2. Muutoksia sähköisen viestinnän palveluista annettuun lakiin EU:n datanhallinta-asetuksen täytäntöönpanemiseksi

Lain muutokset ovat osa datanhallinta-asetuksen kansallista täytäntöönpanoa, ja ne tulevat voimaan 2. tammikuuta 2024. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eurooppalaisen datan hallinnoinnista, eli datanhallinta-asetus, on uutta EU-sääntelyä. Asetuksella luodaan datan hallinnalle eurooppalaiseen arvopohjaan pohjautuva kehys, joka lisää datan saatavuutta ja yhtenäistää sen jakamista EU:n alueella.

3. Avoimuusrekisteri lisää lobbauksen läpinäkyvyyttä

Uusi avoimuusrekisterilaki velvoittaa ensi vuoden alusta alkaen lobbaajia ilmoittamaan eduskuntaan ja ministeriöihin kohdistuvasta lobbauksesta avoimuusrekisteriin. Valtiontalouden tarkastusvirasto toimii avoimuusrekisterinpitäjänä ja valvoo ilmoitusvelvollisuutta.

4. Budjettilait tuovat muutoksia verotukseen

Muutoksia tuloverotukseen

Ansiotuloveroperusteisiin tehdään indeksitarkistus kaikilla tulotasoilla 2,8 prosentin mukaisesti. Indeksitarkistus tehdään korottamalla progressiivisen tuloveroasteikon kaikkia tulorajoja sekä kasvattamalla perusvähennyksen enimmäismäärää sekä korottamalla työtulovähennyksen enimmäismäärää ja poistumaprosenttien tulorajoja.

Perusvähennyksen enimmäismäärä on ensi vuonna 3 980 euroa ja työtulovähennyksen enimmäismäärä on 2 140 euroa.

Matkakulujen omavastuuosuus nousee

Asunnon ja työpaikan välisiä matkakustannuksia koskevan vähennyksen omavastuuosuutta nostetaan 750 eurosta 900 euroon.

Varainsiirtovero alenee, ensiasunnon varainsiirtoverovapaus poistuu

Varainsiirtoveroprosentti alenee kiinteistöjen osalta 4 prosentista 3 prosenttiin, asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistöyhtiöiden osalta 2 prosentista 1,5 prosenttiin ja muiden arvopaperien osalta 1,6 prosentista 1,5 prosenttiin. Alle 40-vuotiaiden ensiasunnon ostajien varainsiirtoverovapaus poistuu.

Lue lisää Edilexin uutisista tai katso kaikki Edilexin säädöskokoelmassa julkaistavat tammikuun 2024 säädösmuutokset.

Eikö sinulla ole Edilexiä käytössä? Kokeile 2 viikkoa maksutta!

Kuva: Jacob Lund/Shutterstock