Verkkokauppa

Uudistetun Edilex-sarjan päätoimittajaksi on valittu OTT, yliopistolehtori Anssi Kärki

Edilex-sarjan päätoimittajaksi on valittu OTT, yliopistolehtori Anssi Kärki. Edilex-sarjan päätoimittaja vastaa julkaisusarjassa julkaistavien artikkelien arvioinnista ja julkaisupäätöksen tekemisestä sekä julkaisuprosessiin kuuluvasta refereemenettelystä.

Edita on julkaissut Edilex-sarjaa jo vuodesta 2007. Edilex-sarja on sähköinen oikeustieteellinen journaali, jossa julkaistaan korkeatasoisia oikeustieteellisiä artikkeleita. Edilex-sarjassa pääpaino on oikeustieteellisissä artikkeleissa eri oikeudenaloilta. Oikeustieteen ohella artikkeleissa voidaan käsitellä myös yhteiskuntatieteellisiä kysymyksiä muun muassa kriminologian ja lainsäädäntötutkimuksen alalla.

Syksystä 2023 alkaen Edilex-sarjassa on julkaistu ainoastaan vertaisarvioituja artikkeleita. Vertaisarviointimenettelyssämme kirjoituksen arvioi kaksi refereetä, jotka ovat oikeudenalan ansioituneita asiantuntijoita, joiden tulee olla vähintään tohtorin tutkinnon suorittaneita tai muita tieteenalan asiantuntijoita. Lisäksi heidän tulee olla riippumattomia suhteessa arvioitavaan käsikirjoitukseen. Vertaisarviointimenettelymme toteutetaan täysin anonyymina.

Uusi päätoimittaja toimii tehtävässään akateemisen laadun vahvistajana

Edilex-sarjan päätoimittajana toimii vastedes OTT, yliopistolehtori Anssi Kärki.

– Edilex-sarjaan oli helppo hypätä mukaan. Julkaisulla on vakiintuneet toimintamallit ja erinomainen alusta osana Edilex-palvelua. Toteutuneiden uudistusten myötä päätoimittajan roolia akateemisen laadun vahvistajana on korostettu. Tätä luottamustehtävää alan nyt parhaan taitoni mukaan toteuttamaan, kommentoi helmikuun alussa tehtävässä aloittanut Edilex-sarjan päätoimittaja Anssi Kärki.

– Päätoimittaja toimii ensimmäisenä portinvartijana tieteellisessä julkaisuprosessissa. Tehtäväni onkin arvioida, soveltuuko tarjottu teksti vertaisarviointimenettelyyn. Näkemykseni on tässä suhteessa melko vapaamielinen. Kaikenlaiset tieteelliset laatukriteerit täyttävät tutkimukset ovat tervetulleita. Päätoimittajan tehtävä ei nähdäkseni ole ottaa kantaa artikkelin sisältöön, vaan ainoastaan tarkastella kirjoituksen laatua. Suoraan pöydältä käännytän siis ainoastaan ei-tieteelliset, selkeästi puutteelliset ja viimeistelemättömät kirjoitukset, Kärki jatkaa.

Edilexin toimitusneuvosto jatkaa keskeisessä roolissa

Edilexin toimitusneuvosto aloitti toimintansa toukokuussa 2023. Toimitusneuvosto valvoo Edilex-sarjan päätoimittajan ohella julkaisusarjan laatua ja pyrkii yhteistyössä päätoimittajan kanssa kehittämään julkaisua.

Toimitusneuvoston puheenjohtajana toimii Asianajajaliiton pääsihteeri Niko Jakobsson ja sihteerinä Edilexin päätoimittaja Altti Mieho. Jäseniä ovat urheiluoikeuden professori Antti Aine ja oikeussosiologian professori Anne Alvesalo-Kuusi Turun yliopistosta, Krogeruksen Knowledge Manager Sami Järvinen, julkisen talousoikeuden professori Kirsi-Maria Halonen Lapin yliopistosta, tekoälyn yhteiskunnallis-oikeudelliset vaikutuksiin erikoistunut apulaisprofessori Riikka Koulu ja rikosoikeuden professori Sakari Melander Helsingin yliopistosta sekä vanhuusoikeuden professori Anna Mäki-Petäjä-Leinonen Itä-Suomen yliopistosta.

Toteuttamiemme uudistusten myötä päätoimittajalla ja toimitusneuvostolla on keskeinen rooli Edilex-sarjan julkaisulinjan määrittämisessä ja tulevassa kehityksessä.

– Näen Edilex-sarjan tulevaisuuden päälinjaksi käytännön oikeudenhoidon kannalta relevantin tieteellisen tutkimuksen julkaisemisen. Toisaalta sähköisen julkaisukanavan ketteryys mahdollistaa monipuolisesti ja joustavasti myös teoreettisempien artikkelien julkaisun, Kärki nostaa esiin.

Kuva: Jacob Lund/Shutterstock

Tykkäsitkö? 1