Mitä sisältöjä opetuksessa saa käyttää? Opettajien yleisimmät kysymykset tekijänoikeuksista

Opettajat kohtaavat tekijänoikeudellisia kysymyksiä työssään lähes päivittäin. Uuden Euroopan unionin antaman tekijänoikeusdirektiivin myötä opettajien tekijänoikeuskysymykset ovat entistä ajankohtaisempia. Editan kirjailija ja Kopioston lakiasiainjohtaja Kirsi Salmela kertoo, millaiset asiat mietityttävät opettajia tekijänoikeuksissa eniten.

Opettajan on osattava opettaa tekijänoikeustaitoja oppilaille heidän taitotason mukaisesti:

– Tekijänoikeustaitojen opettaminen on osa opetussuunnitelmaa. Jo sen takia opettajan on tärkeää ymmärtää, mitä tekijänoikeudet ovat ja miten hänen tulisi opettaa tekijänoikeustaitoja oppilaille. Jos opettaja ei itsekään ole varma tekijänoikeuksista, ei niiden opettaminenkaan ole helppoa, Kirsi Salmela sanoo.

Tekijänoikeuksien opettamisen lisäksi tekijänoikeudet koskettavat opettajia myös käyttäjän ja tekijän rooleissa. Käyttäjänä opettajan on tunnettava lainmukaiset tavat käyttää erilaisia sisältöjä opetuksessa, kun taas tekijänä opettajalle voi syntyä tekijänoikeuksia itse luomaansa opetusmateriaaliin.

Millaiseen sisältöjen käyttöön tulee olla lupa?

OTK, VT Kirsi Salmela on perehtynyt työssään tekijänoikeuksiin erityisesti opetuksen ja opettajien näkökulmasta. Hän on työskennellyt 20 vuoden ajan tekijänoikeuksien parissa kouluttaen ja kehittäen erilaisia luparatkaisuja sekä osallistuen tekijöiden ja luovan alan edunvalvontaan.

Opettajien yleisimmät tekijänoikeuskysymykset liittyvät erilaisten teksti-, kuva- ja videosisältöjen käyttöoikeuksiin:  

– Useimmiten opettajien tekijänoikeudelliset kysymykset liittyvät siihen, voiko jonkin kuvan kopioida verkosta, tai saako hän näyttää YouTube-videon oppilaille, Salmela kertoo.

Oppilaitoksilla on ollut jo vuosikymmenien ajan olemassa erilaisia tekijänoikeusjärjestöiltä ja tekijänoikeuden haltijoilta opetuskäyttöön hankittuja käyttölupia, jotka helpottavat erilaisten sisältöjen käyttöä opetuksessa. Oppilaitosten käyttöluvat kattavat yleisimmät tilanteet, joten niihin tutustuminen on tärkeää.

Sitaattien käyttöön opetustilanteissa ei vaadita lupaa silloin, kun sitaatilla pyritään havainnollistamaan tai taustoittamaan käsiteltävää asiaa. Opettajan tulee kuitenkin muistaa mainita alkuperäinen tekijä ja lähde. 

Uusi direktiivi tuo helpotusta tekijänoikeuksiin

Euroopan unionin uusi tekijänoikeusdirektiivi koskettaa myös opettajia. Tekijänoikeuslain muutosesitys on vielä valiokuntien käsittelyssä, mistä se siirtyy myöhemmin eduskuntaan käsiteltäväksi. Uusi laki tuli voimaan huhtikuun 2023 alussa.

– Lakimuutoksen ansiosta opettajien mahdollisuudet käyttää sisältöjä opetuksen havainnollistamiseen helpottuvat merkittävästi sellaisissa tilanteissa, joissa käyttölupaa ei ole mahdollista hankkia, Salmela kertoo.

Uusi laki vastaa etenkin etäopetuksen tuomiin haasteisiin. Lakimuutoksen tavoitteena on, että opetuksessa pystytään hyödyntämään tarpeen mukaan sisältöjä myös digitaalisesti ja etäyhteyksin. 

Käytännössä opettajat voivat jatkossa hyödyntää opetuksessa erilaisia verkkovideoita ilman erillisiä käyttölupia silloin, kun se on opetuksen havainnollistamiseksi tarpeen.

Tekijänoikeusloukkauksen tehnyt on aina korvausvelvollinen

Tekijänoikeuden haltijalla on aina oikeus puuttua luvattomaan käyttöön ja vaatia hyvitystä tekijänoikeusloukkauksesta. Käytännössä hyvitys vastaa käyttökorvausta eli sitä, mitä loukkauksen tehnyt henkilö olisi joutunut korvaamaan teoksen käytöstä tekijänoikeuden haltijalle ennen teoksen käyttämistä.

– Hyvitysmaksuvelvollisuus ei riipu siitä, onko tekijänoikeusloukkaus tehty tahallisesti tai tahattomasti. Tekijänoikeusloukkauksen tehnyt on aina velvollinen maksamaan hyvityksen tekijän sitä vaatiessa, Salmela painottaa.

Opettajan onkin tärkeää perehtyä teosten tekijänoikeuslain nojalla sallimiin käytön rajoihin sekä oppilaitoksen käytössä olevien lupien ehtoihin. Myös opettajan työnantajalla on vastuu huolehtia työntekijöidensä tekijänoikeustaitojen ajantasaisuudesta muun muassa koulutuksia järjestämällä. Osaamisen päivittäminen on opettajille ajankohtaista päivitetyn tekijänoikeuslain astuttua voimaan.

Tekijänoikeuslain ja oppilaitoksen luvat tuntiessaan opettaja voi toimia erilaisissa tekijänoikeudellisissa rooleissa turvallisin mielin.

Teksti: Iina Knuutinen

Artikkelia päivitetty 10.8.2023

Liittyy aiheisiin