Lakikoulutukset

Konkurssi- ja yrityssaneeraustilanteiden huomiointi rakennushankkeissa

Verkkokurssilla saat hyvät perustiedot yrityssaneerauksesta ja konkurssista. Miten maksukyvyttömyystilanteisiin voi varautua ennakolta ja miten niissä tulee toimia?

Kurssilla saat kattavan käsityksen siitä, miten sopijakumppanin maksukyvyttömyystilanteessa tulee toimia.

Opit lisäksi YSE:n tarjoamat purkukeinot ja menettelytapaohjeet eri tilanteisiin: purku-uhkaisesta reklamaatiosta aina tilisuhteiden selvitykseen. Kurssilla käydään läpi konkurssiin liittyviä erityiskysymyksiä, kuten muun muassa kuittausta ja omistuksen pidätys- ja takaisinottoehtoja käsitellään esimerkkien, kouluttajan omien kokemusten sekä oikeustapausten linjausten avulla.

Kenelle koulutus sopii?

Kurssi soveltuu kaikille rakennushankkeessa mukana oleville, kuten eri toimialojen urakoitsijoille, rakennuttajille, konsulteille, asianajajille ja muille juristeille, jotka haluavat lisätä ymmärrystään rakennusalan maksukyvyttömyystilanteista ja siitä, miten niissä tulee käytännönläheisesti toimia.

Kurssin sisältö

MODUULI 1. Konkurssista ja yrityssaneerauksesta lyhyesti

 • Mitä menettelyt tarkoittavat?
 • Konkurssipesän sijaantulo-oikeus
 • Konkurssisaatava, saneerausvelka ja yrityssaneerausmenettelyn aikainen velka
 • Konkurssivalvonta ja saatavien ilmoittaminen yrityssaneerauksessa

MODUULI 2. Urakoitsijan maksukyvyttömyyttä osoittavat uhkamerkit ja ennakollisia keinoja varautua urakoitsijan maksukyvyttömyyteen

 • Maksukyvyn selvittäminen etukäteen
 • Edellytykset taloudelliselle kantokyvylle
 • Maksuerien määrittely
 • Omistusoikeuden määrittely
 • Rakennusaikaisen vakuuden edellyttäminen
 • Omistuksenpidätys- ja takaisinottoehto (KKO:2016:46)
 • Tavaroiden oikeudeton käyttäminen (KKO:1990:43)

MODUULI 3. Konkurssiin liittyviä erityiskysymyksiä

 • Laskurahoitusjärjestelyt (KKO:1998:102)
 • Kuittaus konkurssissa (KKO:2015:85)
 • Sivu-urakan alistamistilanteet (KKO:1992:178)
 • Takaisinsaannista konkurssipesään lyhyesti (KKO:1995:132, KKO:1995:162, KKO:2001:137)

MODUULI 4. Menettelyohjeet sopimuksen purkamisen ollessa ajankohtainen

 • Tilaajan purkuoikeus: purku-uhkainen kirje, purkuilmoitus YSE 78 ja 79 §:t
 • Urakoitsijan purkuoikeus: purku-uhkainen kirje, purkuilmoitus YSE 84 ja 86 §:t
 • Rakennusaikaisen vakuuden jatkajan sijaantulo-oikeus ja vakuuden reklamoiminen YSE 87 §
 • Haltuunottokatselmus YSE 82 §
 • Töiden loppuunsaattaminen
 • Tilisuhteiden selvittäminen YSE 83 §

MODUULI 5. Muuta huomioitavaa konkurssissa 

Kurssin kesto noin 2,5 tuntia. 

Kouluttajana kokenut rakennusalan toimeksiantoja hoitava asianajaja

Kiira Björkroth toimii Counsel-asianajajana Borenius Asianajotoimisto Oy:ssä. Björkroth on erikoistunut rakennusoikeudellisten toimeksiantojen hoitamiseen. Hän toimii usein jo hankkeiden valmisteluvaiheessa neuvonantajana, mutta vastaa myös projektien toteutusaikaisesta neuvonannosta sekä rakennusalaan liittyvien riita-asioiden hoitamisesta. Asiakaskuntaan kuuluu sekä urakoitsija- että tilaajapuolen edustajia, minkä johdosta hänellä on laaja-alaista näkemystä kummallakin puolella pöytää toimimisesta. Björkroth on uransa alussa avustanut konkurssipesien hoitamisessa, joten hänellä on monipuolista kokemusta rakennusalaan liittyvien insolvenssitilanteiden hoitamisesta. Björkroth luennoi säännöllisesti rakennusalan juridiikasta.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä!

Pirita Lyytikäinen

Kehityspäällikkö, lakikoulutukset

040 860 2520

Kari Nurmio

Myyntipäällikkö

040 860 2518