Verkkokauppa

Lakikoulutukset

YSE-Akatemia®

Pidä huolta sopimusosaamisestasi! Verkkokoulutuspalvelu perehdyttää YSE-sopimusehtoihin ja niiden tulkintaan, vastuisiin ja velvollisuuksiin.Onnistuneesti laaditut sopimukset antavat yritykselle turvaa etenkin haastavina aikoina. Rakennusurakkasopimukset nojaavat pitkälti Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998, ja niiden ymmärtäminen on tärkeää sekä niin sopimuksia laativille kuin niitä työmaan arjessa soveltaville ammattilaisille.

YSE-Akatemiasta® saat ajantasaisen tiedon

YSE-Akatemia® on Editan lisenssipohjainen verkkokoulutuspalvelu, jossa käytännönläheinen ja ajantasainen tieto on aina saatavilla. Verkkokurssit perehdyttävät YSE-sopimusehtoihin ja niiden tulkintaan, vastuisiin ja velvollisuuksiin, erilaisiin urakkamuotoihin, muutos- ja lisätöiden kipukohtiin, viivästys- ja aikataulukysymyksiin ja esimerkiksi maksukyvyttömyystilanteiden hallintaan.

Kenelle koulutuspalvelu on tarkoitettu?

  • rakennusyritysten johdolle, työmaapäälliköille, rakennusmestareille, kustannuslaskijoille ja muille ammattilaisille
  • rakentamiskonsulteille
  • rakennusjuridiikkaan erikoistuneille juristeille
  • muille, jotka osallistuvat rakennusalan sopimusten laatimiseen tai soveltamiseen tai jotka tarvitsevat tietoa rakentamisen YSE-ehdoista ja sopimuksista, rakennusurakkamuodoista ja rakennusalan sopimuksiin liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä
  • alan opiskelijoille

Peruspalvelu ja täydentävät kurssit

Peruspalvelun sisältö

Täydentävät kurssit

Urakkamuotokoulun kurssit, kuten

Ajankohtaisia sopimuskysymyksiä käsitteleviä kursseja, kuten

YSE-Akatemian® rehtorina toimii Pia Klementjeff

Pia Klementjeffillä (varatuomari, toimitusjohtaja, Lexmentor Oy) on pitkä työura rakentamisen sopimusjuridiikan parissa monipuolisissa työtehtävissä, erityisesti yritysten sopimusvalmentajana ja neuvonantajana niin ennaltaehkäisevästi kuin erimielisyystilanteissakin. Osallistuminen lukuisien rakennusalan vakioehtojen (mm. YSE 1998 -ehdot) ja sopimusasiakirjojen laadintaan on avannut hänelle näköalapaikan koko rakennusalan sopimusarkkitehtuurin tarkasteluun. Pia on kirjoittanut useita rakentamisen juridiikkaan ja erityisesti YSE-ehtoihin liittyviä tietokirjoja.

Kouluttajina muun muassa nämä rakentamisen sopimusasioiden arvostetut osaajat:

Emma Niemistö

osakas, asianajaja, diplomi-insinööri, Borenius Asianajotoimisto Oy

Tarmo Anttinen

varatuomari, partner elect, Asianajotoimisto Norra Oy

Kiira Björkroth

counsel, asianajaja, Borenius Asianajotoimisto Oy

Mika Karppinen

osakas, asianajaja, Frontia Asianajotoimisto Oy

Mika Pohjonen

varatuomari, osakas, asianajaja, Frontia Asianajotoimisto Oy

Kati Laine

osakas, asianajaja, Frontia Asianajotoimisto Oy

Kuusi syytä osallistua koulutukseen

Huutomerkki

Koulutuspalvelu tukee rakentamisen sopimusten laadinnassa ja tulkinnassa sekä muissa rakentamisurakoiden haastavissa kysymyksissä. Osaamisen kehittäminen säästää aikaa ja rahaa.

Huutomerkki

Palvelun koulutukset ovat käytännönläheisiä, ja moduulirakenne auttaa löytämään helposti vastauksia ajankohtaisiin kysymyksiin.

Huutomerkki

Koulutuksiin sisältyy lopputenttejä, joiden suorittamisesta saa todistuksen. Sertifikaatti on arvokas todiste osaamisesta sekä työnantajalle että ammattilaiselle itselleen.

Huutomerkki

YSE-Akatemian selkeät ja havainnolliset koulutusvideot ovat käytössä ajasta ja paikasta riippumatta.

Huutomerkki

Palvelun käyttäjille järjestetään webinaareja, joissa he saavat vastauksia täsmentäviin ja ajankohtaisiin kysymyksiinsä.

Huutomerkki

Käyttäjät voivat valita käyttöönsä joko vain YSE-kurssit sisältävän peruspalvelun tai täydentää sitä valintansa mukaan muilla YSE-Akatemian koulutuksilla. Kaikki hankitut koulutukset ovat hyödynnettävissä saman selkeän käyttöliittymän kautta.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä!

Pirita Lyytikäinen

Kehityspäällikkö, lakikoulutukset

040 860 2520

Kari Nurmio

Myyntipäällikkö

040 860 2518