Projektinjohtourakan rautaisannos Emma Niemistön johdolla

Ota urakkamuodon sopimustekniikka ja erityispiirteet haltuun kompaktilla verkkokurssilla!

Verkkokoulutus antaa kattavat perustiedot projektinjohtourakka-toteutusmuodon leimallisista ominaispiirteistä ja sopimuskäytänteistä.

Projektinjohtourakka on yksi projektinjohtorakennuttamisen muoto, jossa urakoitsija toimii tilaajan kumppanina suunnittelun ohjaamisessa. Kurssilla saat useita konkreettisia vinkkejä sopimuskirjauksista ja toimintatavoista, joilla vältetään erimielisyyksien syntymistä. Asioita havainnollistetaan esimerkkien ja oikeustapausten linjausten avulla, tuoden esiin erityisesti urakkamuodon kipupisteitä.

Kenelle projektinjohtourakkakoulutus sopii?

Kurssi soveltuu kaikille rakennushankkeessa mukana oleville, jotka työssään ovat tekemisissä projektinjohtourakkasopimusten kanssa, kuten eri toimialojen urakoitsijoille, rakennuttajille, konsulteille, tarjouslaskijoille ja lakimiehille.

Koulutuksen sisältö

MODUULI 1: Projektinjohtourakan soveltamistilanteet ja sopimuksen laatiminen

Projektinjohtourakan soveltamistilanteet

 • Minkä tyyppisiin kohteisiin soveltuu?
 • Olennaiset erot ns. perinteisiin urakkamuotoihin

Projektinjohtourakkasopimuksen laatiminen ja ominaispiirteet

 • Sopimustekniikka (asiakirjojen pätevyysjärjestys ja suhde YSE 1998 -ehtoihin)
 • Käytössä olevat RT-ohjelomakkeet ja niiden räätälöinti; vuoden 2018 sopimusmallin päivitysten läpikäynti
 • Sopimusmallin läpitunkevat velvoitteet
 • Ennakoiva riskienhallinta ja projektisuunnittelu

Toteutusmuodon erityiset vastuut ja menettelytavat

MODUULI 2: Suunnitteluun liittyvä vastuunjako
 • Tilaajan lähtökohtaiset suunnitteluvastuun oletukset; poikkeamisen vaikutukset sopimuksellisiin lähtökohtiin
 • Urakoitsijan suunnittelunohjausvelvoitteiden sisältö
 • Osapuolten yhteistyö ja sopimusmallin ehdottamat käytänteet

MODUULI 3: Lisä- ja muutostyöt / tavoite- ja kattohinnan muutokset
 • Lisä- ja muutostöiden käsite; ero urakkahintaan sisältyvään suunnitelmien ”täsmentymiseen ja täydentymiseen”
 • Suunnitelmamuutosten vaikutusten käsittelyä koskevat menettelytapamääräykset
 • Tavoitehintaurakan menettelytavat oikeustapausten valossa (KKO 2008:19, HelHO S 19/2494
MODUULI 4: Kustannushallinta
 • Ennustamis- ja raportointivelvoitteet (analogia KKO:2017:71)
 • Laskutyöurakan maksukäytänteet
 • Korostuneen lojaliteetin merkitys (analogia KKO 1993:130)
MODUULI 5: Aikatauluhallinta, suoritusajan pidennystilanteet ja vahingonkorvaus
 • Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus sekä laiminlyönneistä johtuvat vaateet 
 • Viivästysvastuu vs. lisäaikavaatimukset, korvausvelvollisuus
 • Reklamointivelvoitteet ja korvaustilanteisiin liittyvät näyttökysymykset

Kurssin kesto noin 3 tuntia.

Kouluttajana kokenut rakennusjuristi

Kouluttajana toimii osakas, asianajaja, diplomi-insinööri Emma Niemistö Borenius Asianajotoimisto Oy:stä. Niemistö on erikoistunut rakennusjuridiikkaan ja toimii tilaajien ja urakoitsijoiden neuvonantajana vaativissa projekteissa. Hän hoitaa myös riita-asioita tuomioistuin- ja välimiesmenettelyissä. Niemistö on toiminut asiamiehenä kymmenissä PJU-hankkeissa ja ratkonut niihin liittyviä erimielisyyksiä välimiehenä. Niemistö on kirjoittanut kirjan Projektinjohtourakka, erityispiirteet, sopimustekniikka ja ongelmakohdat (Rakennustieto Oy, 2014). Hän osallistui ainoana asianajajana vuonna 2018 täsmennettyjen RT-ohjekorttien valmisteluun tavoitehintaisen projektinjohtosopimuksen mallikirjausten osalta. 

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä!

Pirita Lyytikäinen

Kehityspäällikkö, lakikoulutukset

040 860 2520

Kari Nurmio

Myyntipäällikkö

040 860 2518