Lakikoulutukset

Riitojen välttäminen rakennushankkeen eri vaiheiden aikana

Verkkokurssilla lisäät ymmärrystäsi siitä, mitkä aiheet aiheuttavat yleisesti erimielisyyksiä rakennushankkeen eri vaiheissa. Lisäksi saat vinkkejä siihen, miten näitä erimielisyyksiä voidaan välttää tai hallita.

Verkkokurssilla käydään läpi rakennushankkeiden kipupisteitä vaiheittain ja pohditaan, miten hankkeet saataisiin valmiiksi onnistuneesti ja ilman hanketta häiritseviä, organisaation aikaa vieviä ja ylimääräisiä kustannuksia aiheuttavia erimielisyyksiä sekä urakoitsijan että tilaajan näkökulmasta. Lisäksi kurssilla käydään läpi myös rakennusriitojen sovittelun hyötyjä.

Opit, mihin asioihin on tärkeä kiinnittää huomiota niin urakkasopimuksen laadinnassa kuin työmaatoiminnassa silloin, kun tavoitellaan onnistunutta hanketta, jota koskevia asioita ei jouduta ratkomaan oikeussaleissa.

Kenelle kurssi sopii?

Kurssi soveltuu kaikille rakennushankkeissa hankekehitys- ja tarjousvaiheen sekä takuuajan välillä mukana oleville urakoitsijoiden ja tilaajien edustajille ja avustajille sekä muille, jotka haluavat oppia taitoja rakentamiseen liittyvien erimielisyyksien välttämiseksi ja niiden hallitsemiseksi.

Kurssin sisältö

MODUULI 1: Urakan tarjouspyyntö- ja tarjousvaihe
 • Yleisiä huomioita projektin alkuvaiheeseen
 • Rakennushankkeen juridisia riskejä ja mahdollisuuksia määrittäviä tekijöitä
 • Alkuvaiheen muistilista
MODUULI 2: Sopimuksen tekovaihe
 • ”Ylätason” seikkoja
 • Yksittäisiä sopimusehtoja
MODUULI 3: Rakentamisaika
 • Menettelytapamääräykset
 • Kirjaukset, dokumentointi ja reklamointi
 • Vastaanottotarkastus ja urakkasuorituksen tarkastus
MODUULI 4: Rakentamisajan jälkeinen aika
 • Urakoitsijan lopputilitys ja tilaajan vastine
 • Taloudellinen loppuselvitys
 • Takuuaika ja takuuajan jälkeinen aika
MODUULI 5: Riidan syntymisen jälkeinen aika
 • Rakennusriitojen erityispiirteitä ja niiden huomiointi
 • Eri tekijöiden vaikutus erimielisyyksien syntymiseen ja välttämiseen sekä sopimiseen
 • Rakennusriitojen sovittelu

Kurssin kesto noin 2,5 tuntia. 

Kouluttajana kokenut riidanratkaisuun erikoistunut asianajaja

Kouluttajana toimii riidanratkaisuun ja suurelta osin nimenomaan rakennusalan riitoihin erikoistunut asianajaja ja Frontia Asianajotoimisto Oy:n osakas Kati Laine. Laine avustaa asiakkaita oikeudenkäynneissä ja välimiesmenettelyissä sekä erimielisyyksien välttämisessä rakennusprojektien eri vaiheissa. Laine on työskennellyt rakennusalaan liittyvissä tehtävissä koko juristiuransa ajan, ja asianajouran lisäksi hän on toiminut rakennusyhtiöissä inhouse-juristina. Laine on myös Asianajajaliiton kiinteistö- ja rakennusoikeuden asiantuntijaryhmän jäsen.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä!

Pirita Lyytikäinen

Kehityspäällikkö, lakikoulutukset

040 860 2520

Kari Nurmio

Myyntipäällikkö

040 860 2518