YSE 1998 -peruskurssit

Ota YSE 1998 -sopimusehdot haltuun käytännönläheisillä verkkokursseilla!

Pia Klementjeffin (varatuomari, toimitusjohtaja, Lexmentor Oy) pitämillä YSE-peruskursseilla ovat vuodesta 2006 lähtien käyneet jo tuhannet rakennusalan henkilöt. Nyt kurssiklassikot ovat saatavilla päivitettyinä verkkokursseina YSE-Akatemiasta®.

YSE-peruskurssien osat

YSE-peruskurssin 1. osa

YSE-Akatemian® YSE-peruskurssin 1. osan keskeiset osuudet ovat YSEn ”lukutaidon” opiskelu ja sen asiakirjajärjestelmän hallitseminen. Keskiössä ovat asiakirjojen pätevyysjärjestys ristiriitatilanteissa ja sopimustekniikka YSEstä poikettaessa. Aiheina ovat myös työmaan johtovelvollisuudet, erityisesti tärkeät päätoteuttajan velvollisuudet.   Tunnetusti paljon erimielisyyksiä aiheuttaviin lisä- ja muutostöihin liittyvät asiat käydään kattavasti läpi.  Myös YSE:n vakuus- ja vakuutusjärjestelmä esitellään. 

YSE-peruskurssin 2. osa

Kurssin 2. osan ydin on YSEn sopijapuolten vastuuta ja työmaan häiriötilanteita koskevien määräysten opiskelu. Vastuukysymykset niin tilaajan, urakoitsijan kuin kolmansien osapuolienkin osalta käydään läpi rakennusajan, takuuajan ja ns. 10 vuoden vastuun osalta.  Mitä sopimusrikkomuksesta konkreettisesti voi seurata YSEn mukaan?  YSEen ja myös yleisiin oikeusperiaatteiden perustuvat moninaiset reklamaatiosäännökset opiskellaan. Myös urakan loppusuoran tärkeisiin toimituksiin eli vastaanottomenettelyihin ja taloudelliseen loppuselvitykseen pureudutaan mm. oikeuskäytännön valossa. 

Käytännönläheiset kurssit koostuvat koulutusvideoista, oppimista tukevista välitehtävistä, syventävästä taustamateriaalista ja ladattavista koulutusdioista. Kurssin läpikäymisen jälkeen voi tehdä loppukokeen, ja onnistuneen tenttisuorituksen jälkeen voi tulostaa itselleen todistuksen kurssista. Yhden kurssin kokonaiskesto on noin 5-7 tuntia.

Kurssit kuuluvat YSE-Akatemian® peruspalveluun.

YSE-peruskurssi 1:n sisältö

Moduuli 1: Yleistä sopimusoikeutta – keskeisiä kohtia taustaksi
 • Mitkä ja miksi ovat YSE 1998 -ehdot?
 • YSE-sopimusasiakirjojen (RT-kortit) esittely
 • Miten YSE-ehdot tulevat sopimuksen osaksi
Moduuli 2: Tunnista eri urakkamuodot  – yleisesittely 
 • Rakennushankkeen sopimus- ja vastuuketjun hahmottaminen
 • Urakkamuotojen yleisesittely
Moduuli 3: YSE 1998 asiakirjajärjestelmä ja YSEn käsitteistö 
 • Miten löytää oikeat YSEn pykälät?
 • Asiakirjojen pätevyysjärjestys ristiriitatilanteissa
 • Asiakirjat täydentävät toisiaan – milloin?
 • Miten YSE-ehdoista poiketaan hallitusti ja pätevästi
Moduuli 4: Sopijapuolten keskeiset velvollisuudet 
 • Urakoitsijan pääsuoritusvelvollisuus ja sivuvelvollisuudet
 • Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus
 • Lojaliteettivelvollisuus
Moduuli 5: Työmaan johtovelvollisuudet – YSE ja lainsäädäntö
 • Mitä ne ovat ja kuka vastaa?
 • Päätoteuttajan vastuut ja velvoitteet
 • Lainsäädännön pakottavat velvoitteet
Moduulit 6: Lisä- ja muutostyöt

Moduuli 6.1

 • Lisä- ja muutostyö –käsitteet YSE-ehtojen mukaan
 • Muutostyövelvollisuus

Moduuli 6.2

 • Menettelytapamääräykset, hinnoittelu, vaikutus urakka-aikaan
 • Ratkaisun KKO 2008:19 oikeusohjeet
 • YSEstä poikkeavat menettelytavat, ns. vakiintunut käytäntö
 • Riidanalainen suoritus (YSE 90 §)
Moduuli 7: Vakuudet YSE 1998 -ehdoissa
 • YSEn määräykset vakuuksista ja niistä poikkeaminen
 • Miten tilaaja voi käyttää vakuutta?
 • Vakuudet alistetussa urakassa (RT 80271)
Moduuli 8: Vahingonvaara ja vakuuttaminen YSEn mukaan
 • Vahingonvaara -käsite (YSE 55 §) ja sen käytännön merkitys
 • Vakuuttamisvelvollisuudet YSEn mukaan

Koulutusvideoiden yhteiskesto on 4 tuntia.

YSE-peruskurssi 2:n sisältö

Moduuli 1: Yhteiset kokoukset ja toimitukset 
 • Katselmukset, työmaakokoukset, urakoitsijapalaverit, työmaapäiväkirja
 • Ohjeita hyvään kirjaamiseen
Moduuli 2: Rakennushankkeen häiriötilanteet ja YSEn reklamaatiosäännökset
 • Mikä on reklamaatio?
 • Reklamaatiotilanteiden läpikäynti YSEn valossa – miksi, milloin ja miten pitää reklamoida? Erityisesti viivästystilanteet
 • Seuraamukset, jos reklamaatio laiminlyödään
 • Hyvän reklamaation ainesosat
Moduuli 3: Sopijapuolten vastuu YSEn mukaan 
 • Mitä YSEn sopimusvastuu tarkoittaa
 • Vastuun sisältö: mitä on korjattava / korvattava sopimusrikkomustilanteessa
  – ja kuinka pitkään? 
 • Vastuu kolmannelle aiheutuneesta vahingosta
 • YSEn viivästyssakkoehdot tulkintaongelmineen 
Moduuli 4: Vastaanottomenettelyt
 • Miksi kaksi eri toimitusta? (YSE 70 ja 71§)
 • Menettelyn käynnistäminen
 • Miten suoritus pitää tarkastaa?
 • Menettelytapasäännökset vaatimusten esittämisessä
Moduuli  5: Taloudellinen loppuselvitys
 • Menettelyn käynnistäminen ja kulku
 • Vaatimusten esittäminen ja puhevallan menetysuhka
 • Vaikutus oikeuteen periä saatavia oikeusteitse
 • Jatkokokoukset, menettelyn päättyminen
Moduuli  6: Takuu
10 vuoden vastuuaika
 • Yleisiä oppeja takuusta
 • YSE-takuun alkaminen ja kesto
 • Korjaus- ja korvausvelvollisuus takuuaikana
 • Ns. 10 vuoden vastuun kriteerit

Koulutusvideoiden yhteiskesto on 4 tuntia 45 minuuttia.

Kouluttaja

Pia Klementjeff, varatuomari, toimitusjohtaja, Lexmentor Oy.

Pia Klementjeffillä on pitkä työura rakentamisen sopimusjuridiikan parissa monipuolisissa työtehtävissä, erityisesti yritysten sopimusvalmentajana ja neuvonantajana niin ennaltaehkäisevästi kuin erimielisyystilanteissakin. Osallistuminen lukuisien rakennusalan vakioehtojen (mm. YSE 1998 -ehdot) ja sopimusasiakirjojen laadintaan on avannut hänelle näköalapaikan koko rakennusalan sopimusarkkitehtuurin tarkasteluun. Pia on kirjoittanut useita rakentamisen juridiikkaan ja erityisesti YSE-ehtoihin liittyviä tietokirjoja.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä!

Pirita Lyytikäinen

Kehityspäällikkö, lakikoulutukset

040 860 2520

Kari Nurmio

Myyntipäällikkö

040 860 2518