Keitä yritysvastuun uudistukset koskevat? 3 kysymystä yritysvastuulainsäädännöstä

Yritysten vastuullisuus on nousemassa yhä suurempaan rooliin liike-elämässä. Euroopan komissio on julkaissut ehdotuksensa EU:n yritysvastuulainsäädännöstä, ja myös ESG-raportointivelvollisuudet ovat juuri nyt ison muutoksen alla. Yritysvastuun asiantuntija ja Editan kirjailija Anne Vanhala avaa yritysvastuulainsäädäntöä vastaamalla kolmeen olennaiseen kysymykseen.

Anne Vanhala on yritysvastuun
asiantuntija, juristi ja yrittäjä Bonfide Oy:ssä. Annella on pitkä kokemus neuvonantotyöstä yritysvastuussa, compliancessa ja liikejuridiikassa. Hän on myös kokenut ja kehuttu kouluttaja vastuullisuuden teemoissa.

Keitä Euroopan komission yritysvastuuta koskeva direktiiviehdotus koskee?

Kyseessä on Euroopan komission ehdotus yritysvastuulainsäädännöksi. Ehdotuksen mukaan direktiivi velvoittaisi suoraan suuria yrityksiä, joilla on keskimäärin yli 500 työntekijää ja maailmanlaajuinen nettoliikevaihto yli 150 miljoonaa euroa. Direktiiviehdotus koskisi myös astetta pienempiä yrityksiä. On arvioitu, että direktiiviehdotuksen piiriin kuuluisi suoraan noin 17 000 yritystä, mikä ei ole paljoa. Direktiiviehdotuksella on kuitenkin välillisiä vaikutuksia laajempaan yritysjoukkoon osana suurempien yritysten arvoketjuja.

Keitä EU:n taksonomia koskee?

EU:n taksonomiassa on kyse kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmästä. Se on ikään kuin työkalu, joka auttaa tunnistamaan kestäviksi katsottuja liiketoimintoja. Taksonomian mukainen raportointi koskee ensisijassa rahoituslaitoksia ja yrityksiä, jotka ovat kirjanpitolain mukaisen vastuullisuusraportoinnin piirissä. Taksonomiasta on tarkoitus tehdä työkalu kestävien hankkeiden rahoituksen tueksi ja siten se tulee vaikuttamaan myös pk-yrityksiin.

Vaikuttavatko muutokset PK-yrityksiin?

Vastuullisuuslainsäädäntö ei vielä suoraan koske PK-yrityksiä. Lainsäädännön vaatimuksia voi kuitenkin valua PK-sektorille siksi, että ne toimivat lainsäädännön piirissä olevien yritysten arvoketjussa. Tällöin asiakkaana oleva suuryrityksen riittävästi huolehtia ja huomioida myös oman arvoketjunsa vastuullisuus. EU-lainsäädännön osalta kannattaa pitää mielessä myös se, että tyypillisesti lakihankkeet koskevat ensivaiheessa suuria yrityksiä ja soveltamisala voi myöhemmin laajentua astetta pienempiin yrityksiin.

Katso myös:

Lainsäädännön tunteminen muodostaa organisaation vastuullisen toiminnan perustan

Liittyy aiheisiin