Lainsäädännön tunteminen muodostaa organisaation vastuullisen toiminnan perustan

Yhteiskunnan muutostahti kiihtyy. Organisaatioiden odotetaan toimivan eri käänteissä paitsi juridisesti oikein myös eettisesti kestävällä tavalla. Panostamalla henkilöstön tietotaitoon ja johtamisosaamiseen organisaatio voi välttyä väärän toiminnan aiheuttamilta sanktioilta ja mainehaitoilta. Samalla se kasvattaa arvoaan asiakkaiden silmissä, sanoo Editan lakikoulutusten kehityspäällikkö Pirita Lyytikäinen.

Vastuullisuudesta ja oikein toimimisesta on tullut organisaatioille entistä tärkeämpi edellytys. Yrityksissä on vastuullisuusohjelmia ja liiketoiminnan eettisiä koodistoja. Jo EU:n tasolta tulee paljon uutta lainsäädäntöä, jolla halutaan lisätä läpinäkyvyyttä.

– Somen myötä epäkohdat tulevat entistä vahvemmin näkyviin. Asiakkaat ja työntekijät ovat kiinnostuneita siitä, miten vastuullisesti yhteistyökumppani tai potentiaalinen työnantaja toimii. Ihmiset haluavat työskennellä sellaisten organisaatioiden kanssa, joiden arvoihin voi luottaa ja joita voi tukea, Pirita pohtii.

On tärkeää, että koko henkilöstö osaa toimia oikein

Lainsäädännön tunteminen ja noudattaminen muodostavat organisaation vastuullisen toiminnan perustan. Kun uutta lainsäädäntöä tulee jatkuvasti ja yritysten pitää kyetä uudistumaan, laadukkaan koulutuksen tarve kasvaa. 

Vastuullinen toiminta ja henkilöstön kehittämiseen panostaminen parantavat työnantajamielikuvaa ja rakentavat toimivaa työyhteisöä.

– Vastuullisuus on laaja käsite, johon liittyy paitsi sosiaalinen ja ekologinen myös taloudellinen vastuu. On tärkeää, että koko henkilöstö osaa toimia esimerkiksi tietosuoja-asioissa ja henkilöstöön liittyvissä kysymyksissä juridisesti oikein, ja että hyviä käytännön toimintamalleja kehitetään koko ajan.

Jatkuvan koulutuksen tarpeeseen vastaa Editan verkkokoulutuskirjasto.

Sinun ei tarvitse seurata itse kaikkea

Editan lakikoulutusten kehityspäällikkö Pirita Lyytikäinen on saanut verkkokoulutuskirjastosta itsekin paljon tietoa, vinkkejä ja oivalluksia oman työn tueksi.

Editan verkkokoulutuskirjaston koulutukset auttavat asiantuntijoita ja esihenkilöitä löytämään oikean tiedon helposti ja ymmärrettävästi. 

– Verkkokoulutuskirjastoon valitut koulutukset läpäisevät aina tiukan seulan. Valikoimme mukaan sisältöjä, jotka palvelevat organisaatioiden asiantuntijoita ja esihenkilöitä laajasti.

Editan lakikoulutustiimi kartoittaa jatkuvasti ajankohtaisia koulutusaiheita.

– Tietoa on verkossa monta vuorellista, ja meidän tehtävämme on louhia ja hioa arvokas kiviaines asiakkaidemme käyttöön. Sinun ei siis tarvitse seurata itse kaikkea, Pirita kertoo. 

Eri alueisiin erikoistuneet kouluttajat seuraavat tiiviisti lainsäädännön kehittymistä. Usein he toimivat päätyökseen tehtävässä, jossa pääsevät vastaamaan moniin kohderyhmän arkisiin kysymyksiin ja osaavat näin koota ajankohtaisia ja aitoihin haasteisiin vastaavia koulutussisältöjä. 

– Meillä on alan parhaat kouluttajat, jotka todella syvällisesti tuntevat aiheensa. Tällöin tieto on aina relevanttia ja myös hyvin käytännönläheistä.

Verkkokoulutuskirjasto eettisen toiminnan tukena

Editan verkkokoulutuskirjastoon on koottu monipuolinen valikoima koulutuksia, jotka tukevat eri tavoin organisaation vastuullisuusohjelmia ja auttavat toimimaan oikein arjen haastavissa tilanteissa. Koulutuskirjaston sisältö päivittyy ja laajenee jatkuvasti.

Kirjastossa on suoraan yritysvastuuta käsitteleviä koulutusmoduuleja, kuten Yritysjuristin verkkokoulutusohjelman Yritysvastuu-moduuli ja alkuvuodesta mukaan tuleva Compliance officerin työkalupakki -webinaari. Myös whistleblowing-ilmoituskanavia koskevat koulutukset kytkeytyvät tiiviisti organisaatioiden eettiseen koodistoon. Lisäksi kirjasto sisältää johtamisen koulutuksia.

– Itsekin olen esihenkilö, ja olen saanut koulutuskirjaston työoikeutta ja johtamista käsittelevistä koulutuksista paljon tietoa, vinkkejä ja oivalluksia oman työni tueksi, Pirita kertoo.

Myös yrityksen taloudellisista perusteista huolehtiminen on osa vastuullisuutta. Kaikkien yritysten työntekijöiden on hyvä ymmärtää, mistä arvonlisäys liike-elämässä syntyy: mistä raha tulee, miten se liikkuu ja miten oma toiminta vaikuttaa oman yrityksen talouteen. Taloustieto menestyksen tukena -verkkokurssi antaa perustiedot taloudesta osana yhteiskuntaa.

Katso myös:

Whistleblowing-direktiivi edellyttää organisaatioita perustamaan ilmoituskanavan, mutta mitä se tarkoittaa käytännössä?

Etätyö asettaa henkilöstön tietosuojalle uusia vaatimuksia – toteutuvatko nämä sinun organisaatiossasi?

Liittyy aiheisiin