Aihe: Viestintä ja markkinointi

Tekoälyn riskit vaativat kriittistä yhteiskunnallista keskustelua, sanoo teknologiajuristi Charlotta Henriksson
Tekoälyjärjestelmiä koskeva julkinen keskustelu on tähän asti keskittynyt lähinnä uuden teknologian mahdollisuuksiin. Hyväksytäänkö jatkossa tekoälytaide? Miten tekijänoikeuslakia tulkitaan tekoälyn näkökulmasta? Kattavaa oikeudellista ymmärrystä kontekstista tukisi laajempi yhteiskunnallinen keskustelu.
Vihermarkkinoinnista puuttuvat pelisäännöt, mutta EU-direktiivi on valmisteilla
Nopeasti yleistyvään ympäristömarkkinointiin on kiinnitetty huomiota jo Euroopan unionin tasolla. EU:ssa valmistellaankin parhaillaan direktiiviä, joka pyrkii määrittelemään sen, mitä viherpesulla tarkoitetaan. 
Tekoälyasetus antaa yhteiset raamit tekoälyn hyödyntämiselle koko EU:n alueella
Euroopan unionissa valmistellaan parhaillaan asetusta tekoälyn sääntelystä. Jatkossa tekoälyn käytölle sekä tekoälyjärjestelmien valmistamiselle ja tarjoamiselle asetetaan raamit, joiden tarkoituksena on turvata eettisesti luotettava ja kilpailukykyinen tekoälyteknologia.
Vinkit selkeän tietosuojaselosteen kirjoittamiseen
Tietosuojaselosteen selkeys on yksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen asettamista vaatimuksista. Selkeä tietosuojaseloste sekä helpottaa organisaatiossa sisäisesti että tarjoaa sen lukijoille miellyttävän käyttäjäkokemuksen. Lue Editan kouluttajan ja Legal Counsel Antti Iso-Markun vinkit selkeän tietosuojaselosteen laatimiseen.
Näin laadit GDPR:n mukaisen tietosuojaselosteen
Mistä asioista koostuu hyvä tietosuojaseloste? Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatima tietosuojaseloste on monelle pakollinen paha siitäkin huolimatta, että siihen löytyy ohjeita ja valmiita mallipohjia verkosta. Editan kouluttaja ja Legal Counsel Antti Iso-Markku jakaa vinkit tietosuojaselosteen laadintaan.
Huomioi nämä, kun järjestät arvontoja tai kilpailuja somessa
Immateriaalioikeuksiin, kuluttaja- ja markkinointijuridiikkaan sekä tietosuojakysymyksiin erikoistunut asianajaja Emilia Hodge sanoo, että arvontoihin ja kilpailuihin liittyviä juridisia riskejä voi hallita toteuttamalla niiden ehdot paremmin.
Milloin toisen tekemää sisältöä voi käyttää somessa? Tekijänoikeus ja sisältöjen hyödyntäminen sosiaalisessa mediassa
Minkälaisia riskejä toisen tuottaman sisällön käyttöön liittyy? Editan kouluttaja ja asianajaja Emilia Hodge vastaa.