Generatiivinen tekoäly mullistaa Edilexin tiedonhaun

Editan lakitietopalvelu Edilex uudistuu. Uudistuksen myötä Edilex muuttuu entistäkin käyttäjäystävällisemmäksi ja sen tiedonhaku kohdennetummaksi. Tiedonhaun tehostamisessa Edilex tulee hyödyntämään generatiivista tekoälyä. Sen eduista kertoo Edilexin päätoimittaja Altti Mieho.

Edilex on kotimainen juridiikan tietopalvelu, joka tarjoaa ajantasaista oikeustietoa alan ammattilaisille, opiskelijoille ja oikeudellista asiantuntemusta työssään tarvitseville. Viikoittaisia käyttäjiä on noin 16 000. Palvelu kokoaa yhteen lainsäädännön, oikeustapaukset, artikkelit ja muut juridiset aineistot. Edilex ei ole ainoastaan tiedonhakuportaali, vaan se tarjoaa myös työkalut tiedon hyödyntämiseen ja analysointiin.

– Olemme tiedostaneet, että halutun tiedon etsiminen vie nykyisellään liikaa aikaa. Tiedonhaun tulee palvella käyttäjäkuntaansa jatkossa kohdennetummalla tavalla, Edilexin päätoimittaja Altti Mieho pohtii.

Ongelmaa on lähdetty purkamaan Edilexin kokonaisvaltaisella uudistuksella, jota ryhdytään pilotoimaan vuoden 2024 aikana. Uudistuksen myötä Edilex tulee panostamaan entistäkin käyttäjäystävällisempään ja kattavampaan palveluun. Uudistuksen avulla erilaisten tietolähteiden vertaaminen ja aineiston yhteen kokoaminen tulee olemaan helpompaa.

– Käyttäjä voi esimerkiksi etsiä juridiikan kirjasta haluttua tietoa ja tutkia samalla asiaa tukevia julkaisuja. Ideana on siis rakentaa kokonaan uusi käyttöliittymä, joka on nopeampi, mielekkäämpi ja mahdollistaa erilaisten aineistotyyppien vertailemisen rinnakkain, Mieho kertoo.

Tehokkaampi käyttökokemus eri asiakaskunnille

Uudistuksen myötä erilaisten käyttäjien tarpeet on pyritty huomioimaan kattavasti. Tässä kuvaan astuu generatiivinen tekoäly. Generatiivisen mallin myötä tiedonhakuun luodaan kysymys-vastaus-järjestelmä, joka palvelee käyttäjää myös yleisluonteisissa kysymyksissä. Generatiivinen tekoäly kykenee myös tiivistämään suuria tekstikokonaisuuksia, minkä ansiosta tekstimassat tulevat olemaan helpommin omaksuttavia. Samalla Edilex pitää kuitenkin kiinni siitä, että tarkka ja yksityiskohtainen haku onnistuu edelleen spesifistä tietoa kaipaaville.

– Käyttäjäkuntamme on hyvin heterogeeninen. Suuret asianajotoimistot pyrkivät meidän avullamme löytämään kaikki tarvittavat, pikkutarkat yksityiskohdat. Toiset käyttäjät taas saattavat tarvita vain yksinkertaisen pääsyn vaikkapa osakeyhtiölain tiivistelmään, Altti Mieho kuvailee.

Keskiössä yhä vahva tietoturva ja pätevä oikeudellinen tieto

Kuten tänäkin päivänä, myös tulevaisuudessa Edilex panostaa vahvaan tietoturvaan ja tiedon luotettavuuteen. Tekoälypohjaisen palvelun tulee tarjota pätevää oikeudellista tietoa. Tämä pyritään varmistamaan laajalla pohja-aineistolla ja lähdevertailulla.

– Teemme hyvin läpinäkyväksi sen polun, mihin dokumenttiin ja mihin kohtiin generatiivinen vastaus viittaa. Käyttäjän tehtäväksi jää varmistaa, että vastaukset ovat relevantteja, Mieho kertoo.

Tekoäly tulee mullistamaan nykyaikaisen tiedonhaun ja datan tuottamisen. Miehon mukaan Edilexissä suhtaudutaan uudistukseen suurella mielenkiinnolla ja innostuksella. Hän kuitenkin muistuttaa, että kriittisyys ja validin tiedon arviointi jää aina palvelun käyttäjän harteille.

– Toimintaympäristö muuttuu valtavan nopeasti ja moni entinen tapa jää auttamatta vanhanaikaiseksi. Vaikka minkälaista tekoälyä palvelusta löytyisikin, samat lainalaisuudet pätevät edelleen: Mikä on taustalla olevan datan laatu? Miten sitä voidaan hyödyntää? Altti Mieho kuvailee.

Teksti: Juulia Lahnaoja

Kuva: Foxy burrow / Shutterstock