Edita Group toteuttaa sisäisen rakennejärjestelyn Edita Lakitiedon liiketoiminnassa

Edita Group Oyj tekee sisäisen rakennejärjestelyn Edita Lakitiedon liiketoiminnassa, jossa Edita Lakitieto Oy:n kaupallinen liiketoiminta siirretään sisäisellä liiketoimintakaupalla uuteen Edita Group Oyj:n perustamaan yhtiöön. Virallinen Lehti, jonka toiminta perustuu lakiin, jää nykyiseen Edita Lakitieto Oy:hyn. Muutoksen jälkeen konsernissa on neljä tytäryhtiötä: Edita Prima Oy, Edita Oppiminen Oy, nykyinen Edita Lakitieto Oy ja uusi perustettava tytäryhtiö.

Rakennejärjestelyllä halutaan selkeyttää lakitiedon liiketoiminnan kehittämistä ja sen omistaja-arvon kasvattamista. Samalla tavoitellaan entistä parempaa läpinäkyvyyttä lakitiedon kaupalliseen liiketoimintaan.

”Lakitiedon kaupallisen liiketoiminnan ja lakiin perustuvan Virallisen Lehden toimittamisen erottaminen toisistaan selkeyttää lakitiedon toimintaa ja tukee liiketoiminnan strategista kehittämistä. Lakitiedon toimintoihin ja tekemiseen järjestely ei vaikuta, vaan kaikki tehtävät jatkuvat ennallaan. Myös Virallisen Lehden toimittaminen jatkuu aivan samaan tapaan kuin ennenkin”, toteaa Edita Group Oyj:n toimitusjohtaja Kristiina Kujala.

Siirrettävään liiketoimintaan kuuluva henkilöstö siirtyy uuden yhtiön työntekijöiksi. Järjestelyllä ei ole vaikutusta uuteen yhtiöön siirtyvän tai nykyiseen Edita Lakitieto Oy:hyn jäävän henkilöstön työsuhteisiin.

Sekä nykyisen Edita Lakitieto Oy:n tuleva nimi että uuden tytäryhtiön nimi päätetään myöhemmin.

Järjestely toteutetaan käytännössä myöhemmin syksyllä 2024, jolloin asiasta tiedotetaan lisää.

Lisätietoja:
Kristiina Kujala
Toimitusjohtaja
Edita Group Oyj
040 0761 752
kristiina.kujala@editagroup.com