Verkkokauppa

Uudessa luonnonsuojelulaissa monimuotoisuus nousee osaksi yritysvastuusääntelyä

Yritysvastuun tavoitteena on edistää myös luonnon monimuotoisuutta ja ympäristön ennallistamista. Suomessa tavoitteisiin pyritään muun muassa uudella, kesäkuun alussa voimaan tulevalla luonnonsuojelulailla. Sen sisältämä ekologinen kompensaatio pitää sisällään paitsi velvoitteita myös mahdollisuuksia.

Euroopan unioni on nostanut luonnon monimuotoisuuden vaalimisen merkittäväksi tavoitteekseen ilmastonmuutoksen torjumisen rinnalle. Niin sanotun green dealin tavoitteena on koko EU:n talouden muuttaminen kestäväksi sekä ympäristölle että ihmisille.

Tavoitteet tietävät muutoksia myös suomalaisille yrityksille ja organisaatioille. Näistä esimerkkinä Turun yliopiston ympäristöoikeuden professori Anne Kumpula nostaa uuden, kansallisesti säädetyn luonnonsuojelulain uudistukseen liittyvän ekologisen kompensaation mallin.

– Uusi, kiinnostava ja ehkä hämmentäväkin ulottuvuus on se, että luonnon monimuotoisuus nousee osaksi yritysvastuusääntelyä. Yritystoimijoiden täytyy uudella tavalla arvioida omaa toimintaansa. Onhan se ihan uudenlainen lähestymistapa, Kumpula toteaa.

Kumpula toimii puheenjohtajana Editan 1.6.2023 järjestettävässä koulutuksessa Ympäristöoikeuden ajankohtaispäivä – ympäristösääntely yritysvastuun edistäjänä. Koulutus keskittyy ympäristölainsäädännön tuleviin ja tuoreisiin uudistuksiin.

Anne Kumpula

Luonnolle tehty haitta korvataan toisaalla

Luonnonsuojelulain mukainen ekologien kompensaatio pyrkii minimoimaan yritystoiminnasta luonnolle koituvat rasitukset. Ekologisen kompensaation avulla toisaalla tehty haitta voidaan hyvittää lisäämällä luonnon moninaisuutta jossain muualla.

– Jos yritys toimii alueella X heikentäen luonnon moninaisuutta, voidaan teot kompensoida esimerkiksi ennallistamalla luontoa paikassa Y, Kumpula havainnollistaa.

Kumpulan mukaan ajattelutavan muutos auttaa näkemään sääntelyn tarjoamat mahdollisuudet. Vapaaehtoisena toteutettavan sääntelyn tekee yrityksille houkuttelevaksi se, että se tarjoaa liikkumatilaa ja mahdollisuuden toteuttaa hankkeita, jotka ilman ennallistamistoimenpiteitä voisivat jäädä toteutumatta. Se antaa myös eri toimijoille yhtenäiset raamit ja vähentää kritiikkiä siitä, ettei yritysten harjoittamilla teoilla olisi luonnon monimuotoisuuden kannalta todellista merkitystä.

– Toimijat pystyvät osoittamaan, että toimenpiteet on tehty luontoarvoja kunnioittaen, Kumpula sanoo.

Yritysmaailmassa paljon tahtoa vihreään siirtymään

Vihreä siirtymä herättää paljon keskustelua ja osin huoltakin. EU:n ennallistamisasetus ja metsäkatoasetus ovat jo aiheuttaneet laajaa kuohuntaa suomalaisen metsäteollisuuden tulevaisuudesta. Toisaalta taas luonnon saastuttaminen ja luontoarvojen vähättely saa aikaan kollektiivista paheksuntaa. Anne Kumpula uskookin, että vihreän siirtymän suomat mahdollisuudet kiinnostavat yritysmaailmassa aidosti.

– Minun mielestäni yritysmaailmasta löytyy paljon tahtoa ja pyrkimystä ilmastonmuutoksen vastaisiin projekteihin. Erilaiset toimijat etsivät yhteisesti hyväksyttäviä toimintamalleja vihreään siirtymään, Kumpula pohtii.

Teksti: Juulia Lahnaoja
Kuva: Tsuguliev/Shutterstock

Liittyy aiheisiin
Tykkäsitkö? 2