Lakikoulutukset

YSE-jatkokurssi

Täydennä YSE-tietämystäsi ja laajenna rakentamisen sopimusasioiden osaamistasi asioihin syvällisesti ja käytännönläheisesti paneutuvalla verkkokurssilla!

Kurssin aiheina on myös harvemmin esillä olevia asioita kuten YSE ja vuosisopimukset ja YSEstä poikkeavat takuut. Kurssilla saat runsaasti tietoa YSEn tulkinnoista ja vinkkejä, joiden avulla voit välttää erimielisyyksiä jo ennakoivasti.

Miksi palvelu kannattaa hankkia?

YSE-Akatemian YSE-jatkokurssilla käsitellään YSEn ja myös yleisten oikeusperiaatteiden valossa viime vuosina paljon kysymyksiä herättäneet ylivoimainen este sekä urakkahinnan muutosmahdollisuudet esim. materiaalihintojen nousun tai lainsäädäntömuutosten johdosta. Valvontaan ja laadunvarmistukseen liittyvät YSE-ehtokohdat opiskellaan niin tilaajan kuin urakoitsijan näkökulmasta. Perusteet urakkasopimuksen purkamiselle ja purkuun liittyvät menettelytavat käydään läpi. Erityisesti urakoitsijan viivästystä purkuperusteena analysoidaan kurssilla. Myös urakoitsijan 10 vuoden vastuu (YSE 30 §) ja erityisesti sen laukaisevat perusteet (YSEssä 3 eri perustetta) opiskellaan oikeuskäytännön ja oikeus- ja urakkakirjallisuuden valossa. 

Käytännönläheinen kurssi koostuu koulutusvideoista, oppimista tukevista välikysymyksistä, ladattavasta pdf-aineistosta sekä taustamateriaaleista. Kurssin läpikäymisen jälkeen voi tehdä loppukokeen, ja onnistuneen tenttisuorituksen jälkeen voi tulostaa itselleen todistuksen kurssista.

Kurssi kuuluu YSE-Akatemian peruspalveluun.

YSE-jatkokurssin sisältö

Moduuli 1: Vuosi-, puite-, kausisopimukset​ – YSE-ehtojen huomioiminen
 • Puitesopimukset – yleisiä oppeja: tarkoitus, sitovuus
 • YSEn muutostarpeista esimerkkien valossa mm. asiakirjojen pätevyysjärjestys, viivästyssakot, vakuudet, vastaanotto
Moduuli 2: Valvonnan velvollisuudet, oikeudet ja vastuut​​​​​
 • YSE 59-62 § ​​​​​
 • Valvonnan vastuu laadunvarmistuksen ​​​​​noudattamisesta
Moduuli 3: Ylivoimainen este
 • Yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet​
 • Määritelmä YSE 20 §:ssä (urakoitsijan este)​
 • Korvaukset urakoitsijalle, YSE 50 §​
 • Tilaajaa kohtaava este
Moduuli 4: Hintojen ja palkkojen muuttamisen vaikutus urakkahintaan ​(YSE 48 §, 49 §)
 • Valtiovallan lainsäädännölliset toimenpiteet (YSE 49 §)
 • Indeksiehdot (48 §)
 • Sopimuksen kohtuullistaminen (OikTL 36 §)
Moduuli 5:  YSEstä poikkeavat takuut
 • Takuuehtojen laatimisessa huomioitavaa – sopimustekniikka YSEn valossa
 • Poikkeamat takuun kestossa, sisällössä korvausvastuissa
 • ”Erityistakuut” ja YSE 30 §:n 10 v. vastuu
 • Takuuvastuu sopimusketjussa
Moduuli 6: Urakkasopimuksen purkaminen
 • Purkuperusteet ja menettelytavat YSE-ehdoissa 
 • Kriteereistä oikeuskäytännön- ja kirjallisuuden valossa

– erityisesti urakoitsijan viivästys purkuperusteena

Moduuli 7: Urakoitsijan 10 vuoden vastuu YSEn mukaan (30 §)
 • 10 vuoden vastuun kriteerit ja tilaajan näyttötaakka
 • Urakoitsijan vahingonkorvausvastuusta
 • Virheistä ja korvausvaateista reklamointi oikea-aikaisesti

Koulutusvideoiden yhteiskesto on 4,5 tuntia.

Kouluttajana varatuomari, toimitusjohtaja Pia Klementjeff, Lexmentor Oy

Pia Klementjeffillä on pitkä työura rakentamisen sopimusjuridiikan parissa monipuolisissa työtehtävissä, rakentamisen eri toimialojen yritysten ja osapuolien sopimusvalmentajana ja neuvonantajana niin ennaltaehkäisevästi kuin erimielisyystilanteissakin. Osallistuminen lukuisien rakennusalan vakioehtojen (mm. YSE 1998 -ehdot) ja sopimusasiakirjojen laadintaan on avannut hänelle näköalapaikan koko rakennusalan sopimusarkkitehtuurin tarkasteluun. Pia on kirjoittanut useita rakentamisen juridiikkaan ja erityisesti YSE-ehtoihin liittyviä tietokirjoja. Pia toimii YSE-Akatemian rehtorina.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä!

Pirita Lyytikäinen

Kehityspäällikkö, lakikoulutukset

040 860 2520

Kari Nurmio

Myyntipäällikkö

040 860 2518