Milloin rikostutkinnassa voidaan käyttää telekuuntelua? 3 kysymystä pakkokeinoista

Esitutkintaan ja pakkokeinoihin liittyy monia käytännössä vaikeatulkintaisia ja haastaviksi osoittautuvia kysymyksiä, joissa korkeimman oikeuden ennakkopäätöksillä on keskeinen merkitys. Tule marraskuiseen koulutukseemme kuulemaan uusimmasta oikeuskäytännöstä ja tulossa olevista lainsäädäntömuutoksista!

Editan kouluttaja, asianajaja ja prosessioikeuden dosentti Markku Fredman vastaa kolmeen kysymykseen pakkokeinoista.

Mitä ovat salaiset pakkokeinot?

Markku Fredman on hoitanut rikosasioita yli 30 vuotta ja väitellyt oikeustieteen tohtoriksi puolustajan roolia käsittelevällä väitöskirjalla. Hän on osallistunut esitutkintaa ja pakkokeinoja koskevaan lainvalmisteluun ja on yksi alan peruskäsikirjan kirjoittajista. Hän on Helsingin yliopiston prosessioikeuden dosentti.

Salaisiksi pakkokeinoiksi kutsutaan sellaisia rikostutkintamenetelmiä, joissa puututaan kohdehenkilön oikeuksiin hänen tietämättään. Tällaisia ovat esimerkiksi telekuuntelu ja peitetoiminta. Esimerkiksi kotietsintää ei voida tehdä kohteelta salaa, joten se ei ole salainen pakkokeino.

Milloin voidaan käyttää telekuuntelua?

Telekuuntelua voidaan käyttää vain vakavimpien ja hyvin törkeiden rikosten tutkinnassa. Yleisin perusterikos lienee törkeä huumausainerikos. Poliisilaissa on lisäksi säännöksiä siitä, milloin telekuuntelua voidaan käyttää törkeiden rikosten ennalta estämiseksi ja osana siviilitiedustelua. Telekuuntelu edellyttää tuomioistuimen lupaa.

Milloin voidaan käyttää asunnon teknistä kuuntelua?

Asunnossa kuuntelun kohteeksi joutuu säännönmukaisesti muitakin kuin rikoksesta epäilty henkilö. Koska kyse on sekä kotirauhan että viestinnän suojasta, asunnon salakuuntelu on mahdollista vain hyvin törkeiden rikosten perusteella ja niitä koskeva lista on suppeampi kuin telekuuntelun perusterikokset. Asuntokuuntelua käytetään hyvin harvoin verrattuna esimerkiksi telekuunteluun.

Katso myös:

Mikä on sovittelijan tärkein tehtävä? 3 kysymystä sovittelusta

Seksuaalirikoksia koskevat säännökset uudistuvat – koko perusideologia muuttuu

Liittyy aiheisiin