Palkka-avoimuus tulee, onko organisaationne valmis? Katso Vincitin Mari Kuhan vinkit

EU:n palkka-avoimuusdirektiivin myötä yritysten palkkapolitiikasta tulee entistä läpinäkyvämpää. Vincitillä avoimuus palkka-asioissa on ollut arkipäivää jo useamman vuoden ajan, mikä on lisännyt vapaata keskustelua palkoista sekä työntekijöiden tietoisuutta siitä, mistä palkka koostuu. Lue Editan kouluttajan ja Vincitin henkilöstöjohtajan Mari Kuhan vinkit parempaan palkka-avoimuuteen.

Vuonna 2026 voimaan tulevan palkka-avoimuusdirektiivin pyrkimyksenä on lisätä etenkin sukupuolten välistä tasa-arvoa ja tehdä palkkakulttuurista läpinäkyvämpää.

Jatkossa työnantaja on velvollinen pyydettäessä kertomaan työntekijälleen samanlaista työtä tekevien keskimääräisestä palkkatasosta. Yli 100 henkilöä työllistävien yritysten tulee julkaista tieto eri sukupuolten välisistä palkkaeroista. Direktiivi koskee kaikkia työnantajia yksityisellä ja julkisella sektorilla.

Vincitin henkilöstöjohtaja Mari Kuha on toiminut viimeiset 10 vuotta erilaisissa henkilöstöjohtajan rooleissa ja sitä ennen henkilöstöpäällikkönä ja HR-konsulttina. 

Palkkatiedot vuosittaisessa raportissa

Vincitillä avoimuus palkka-asioissa otettiin käytäntöön jo aivan yrityksen alkuvuosina. Vincit on vuonna 2007 perustettu IT-palveluita tuottava yritys, jolla on henkilöstöä Suomessa ja ulkomailla yhteensä noin 800. Vincit on rankattu monena vuonna Suomen parhaaksi työpaikaksi, ja yritys on saavuttanut lukuisia palkintoja avoimesta yrityskulttuuristaan.

– Palkka-avoimuus lähti työntekijöiden toiveista ja tapa on kehittynyt vuosien varrella. Toistaiseksi palkka-avoimuutta toteutetaan vain kotimaan henkilöstömme voimin, sillä ulkomaan toimipisteillä työntekijöiden pieni lukumäärä vaikeuttaa yksityisyyden suojan varmistamista, kertoo Vincitin henkilöstöjohtaja Mari Kuha.

Vincitin palkkatiedot ilmoitetaan vuosittaisessa raportissa toimialan mukaan. Palkkatiedot esitetään toimialoittain mediaanina, eikä niitä voi yhdistää tiettyihin henkilöihin. Palkkatietojen ilmoittaminen on työntekijöille vapaaehtoista. Tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä jaeta organisaation ulkopuolelle.

– Olemme halunneet näkyvyyttä palkkatasoihin varmistaaksemme niiden oikeudenmukaisuuden. Oman palkkapyynnön lisäksi meillä voi ehdottaa palkan tarkastusta myös kollegalle, Kuha kertoo.

Avoimuus tekee hyvää

Mari Kuhan mukaan avoimuus palkkatiedoista on herättänyt runsaasti myönteistä keskustelua työpaikan kahvipöydässä sekä luonnollisesti myös henkilöstön ja esihenkilöiden kesken. Hän kehottaakin yrityksiä olemaan hyvissä ajoin valmiina perustelemaan sitä, miten ja mistä tiettyjen toimialojen palkkataso koostuu. Kuha myöntää, että palkankorotuspyyntöjä varmasti tulee.

– Mutta niinhän niitä tulee muutenkin. Uskallan sanoa, että työntekijöillämme on keskimääräistä parempi käsitys yrityksen palkkatasoista. On hyvä käydä työntekijän kanssa keskustelua siitä, mistä hänen palkkansa tai kollegojen palkka koostuu, Kuha pohtii.

Palkkakeskustelut ja oma työmarkkina-arvo säilyvät terveellä pohjalla, kun työntekijällä on validia tietoa siitä, mitä hän tienaa suhteessa kollegoihin. Kuha huomauttaa, ettei palkka-avoimuus voi koskea vain rivityöntekijöitä, vaan johtoportaan on avattava omat palkkansa aivan ensimmäisten joukossa.

– Meillä kaikilla on erilainen työhistoria ja erilainen panos vaikkapa työyhteisön hyväksi. Keskustelut käydään aina yleisellä tasolla, sillä yksittäisten henkilöiden palkkatietoja emme lähde ruotimaan, Kuha kertoo.

Mari Kuhan vinkit avoimeen palkkakeskusteluun

  • Palkka-avoimuus ja niistä raportointi teettävät työtunteja, mihin on hyvä varautua.
  • Esihenkilöiden olisi hyvä käydä työntekijöiden palkkoihin liittyvä data ja sen oikeellisuus huolella läpi ja varautua avaamaan sekä perustelemaan työntekijöidensä palkkatasoa.
  • Palkasta keskustellaan hyvissä ajoin jo rekrytointitilanteessa, jolloin selviää, kohtaavatko odotukset.
  • Johtoportaan täytyy toimia esimerkkinä ja julkaista omat ansionsa ensimmäisten joukossa.

Teksti: Juulia Lahnaoja
Kuva: Jacob Lund/Shutterstock

Liittyy aiheisiin