Verkkokauppa

Katso 6 uutta tammikuussa 2023 voimaan tulevaa lakiuudistusta

Tammikuussa 2023 tulee voimaan monia suuria lakiuudistuksia. Esimerkiksi uudet hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa, ja seksuaalirikossäännösten uudistukset ovat tulleet voimaan ensimmäinen tammikuuta. Kokosimme tähän artikkeliin kuusi tärkeää uudistusta.

1. Seksuaalirikossäännösten uudistukset

Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa jokaisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja henkilökohtaisen koskemattomuuden suojaa. Samalla yhdenmukaistetaan ja selkiytetään rikoslain seksuaalirikoksia koskeva sääntely.

2. Hyvinvointialueet vastaavat sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1.1.2023.

3. Kuluttajansuojalain uudistus tiukentaa puhelinmyynnin sääntelyä

Kuluttajansuojalaki uudistuu vuoden 2023 alussa. Uudistuksella pannaan täytäntöön Euroopan unionin niin sanottu omnibus-direktiivi. Samassa yhteydessä tiukennetaan koti- ja puhelinmyyntiä koskevaa sääntelyä.

4. Väärinkäytöksistä ilmoittaville vahvempaa suojaa

Vuoden alusta voimaan tulevalla ilmoittajansuojelulailla pannaan täytäntöön EU:n oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelua koskeva niin sanottu whistleblower-direktiivi. Lailla kielletään ilmoittajaan kohdistuvat vastatoimet.

5. Äitiys- ja isyyslakien yhdistyminen vanhemmuuslaiksi

Vanhemmuus kirjataan edelleenkin joko isyytenä tai äitiytenä. Lapselle voidaan jatkossa vahvistaa toinen vanhempi aiempaa nopeammin silloin, kun lapsi on tunnustettu ennen lapsen syntymää.

6. Sukupuoli rangaistuksen koventamisperusteeksi rikoslakiin

Rikoslaki muuttuu vuoden alusta niin, että rangaistusta voidaan koventaa, jos rikoksen vaikuttimena on uhrin sukupuoli. Uudistuksen tavoitteena torjua etenkin naisiin kohdistuvaa vihapuhetta.

Lue lisää Edilexin uutisista tai katso kaikki Edilexin säädöskokoelmassa julkaistavat tammikuun 2023 säädösmuutokset.

Kuva: Jacob Lund/Shutterstock

Tykkäsitkö? 9