Riidanratkaisuihin erikoistuneen juristin Jasmin Jannén työ muistuttaa salapoliisityötä

Riidanratkaisuun erikoistunut juristi Jasmin Janné käyttää työssään Edilexiä ja Editan digikirjastoa rutinoituneesti päivittäin. Digikirjojen hyvänä puolena fyysisiin kirjoihin verrattuna on, että sisällöstä hakeminen on helppoa.

Jasmin Jannélla on riitatilanteiden hoitamisesta jo pitkän linjan kokemus aiemmasta tehtävästään aiheeseen erikoistuneessa asianajotoimistossa sekä tuomioistuinharjoittelusta käräjäoikeudessa. Hän on siis tehnyt töitä koko työuransa erilaisten liike-elämään liittyvien konfliktien ratkaisujen parissa.

Riitatilanteet Janné hoitaa joko neuvotteluteitse, oikeudenkäynneissä tai välimiesmenettelyissä. Ennen oikeudenkäyntiin päätymistä hän pyrkii aina ratkaisemaan tilanteen neuvottelemalla. 

– Kun asiakas ottaa yhteyttä, hänellä on yleensä ongelma oman asiakkaansa tai sopimuskumppanin kanssa. Yhdessä mietimme, mikä olisi järkevä tapa ratkaista tilanne, ja asiakkaalle kokonaisvaltaisesti paras ratkaisu, Janné kertoo.

Tiedonhaku alkaa pohjatyöstä

Jannén tekemä tiedonhaku lähtee yleensä liikkeelle asiakkaan toimittamasta aineistosta. Usein tapaukset ovat sopimusriitoja, jolloin Janné tutustuu sopimusmateriaaliin. Mukana saattaa olla sopimusneuvotteluihin liittyvää aineistoa, kuten muistioita, sähköpostikirjeenvaihtoa tai reklamaatioita.

Joskus riita voi koskea myös asiakkaan tuotteita tai tarjoamia palveluita, esimerkiksi väitteitä tekijänoikeusrikkomuksesta tai yrityssalaisuuksien väärinkäytöstä. Silloin Janné tutustuu tuotteisiin tai palveluihin ja niiden mahdollisiin samankaltaisuuksiin. 

– Perehdyn aina myös vastapuoleen ja yritän etsiä siitä mahdollisimman paljon tietoa esimerkiksi kaupparekisteristä ja verkkosivuilta. Työni on tietyssä mielessä vähän kuin salapoliisityötä.

Juridisessa arviossa apuna Edilex

Pohjatietojen jälkeen aletaan laatia juridista arviota, jolloin täytyy hahmottaa toimeksiantoon liittyvät juridiset kysymykset ja siihen soveltuvat lait. Tässä vaiheessa Janné avaa Edilexin ja sieltä olennaisimmat lait.

– Yleensä tässä vaiheessa jo tiedänkin, mitkä lait soveltuvat tapaukseen ja haen suoraan niitä. Näitä ovat tapauksesta riippuen esimerkiksi osakeyhtiölaki, kauppalaki, vahingonkorvauslaki, vanhentumislaki tai kuluttajansuojalaki ja toki prosessimielessä myös oikeudenkäymiskaari.

Kun tiedonhakua vielä syvennetään, Janné kääntyy katsomaan hallituksen esityksiä ja esimerkiksi etsiä ennakkoratkaisua, joka sopisi tapaukseen. Myös oikeuskirjallisuudesta voi löytyä hyviä näkemyksiä ja kannanottoja tukemaan omia argumentteja.

Linkitykset helpottavat työskentelyä

Jannén mielestä Edilexissä eteneminen toimii vaivattomasti suorien linkitysten ansiosta. Lakipykälien kohdalta löytyy suorat linkitykset esimerkiksi hallituksen esityksiin ja oikeuskäytäntöön. 

– Kun laki itsessään voi sisältää viittauksia toisiin lakeihin, suorat linkit helpottavat työskentelyä, kun pääsee yhdellä klikkauksella katsomaan esimerkiksi, mikä poikkeus lakiin on kirjattu.

Koska Janné on tehnyt riidanratkaisuja koko työuransa ajan, hän yleensä jo tietää, mitä asioita tai lakeja Edilexistä katsoa. Jos on sellainen kysymys, mihin ei löydy suoraa vastausta, hän käyttää Edilexin hakutoimintoja ja tutkii, mitä artikkeleita tai esimerkiksi opinnäytetöitä aiheesta löytyy. 

– Mitä vanhemmaksi tulee, sitä helpommin juridinen viitekehys hahmottuu. Pystyn myös käyttämään traineeden apua enemmän spesifien kysymysten selvittelytyöhön. 

Digikirjastoissa aina tuoreimmat painokset

Fondialla on käytössä myös Edilexin kanssa yhteen toimivat digikirjastot. Digikirjastojen sisältö nousee hakutuloksiin myös Edilexin hakutoimintojen kautta. 

– Fyysiseen kirjaan verrattuna digikirjoista hakeminen on paljon helpompaa, ja yhdellä hakusanalla saa haettua laajasti koko kirjan sisällöstä, Janné kertoo. 

– Lisäksi digikirjastoissa on tuoreimmat painokset kirjoista, joihin on päivitetty ajantasaiset lakimuutokset, tuorein oikeuskäytäntö ja uudet relevantit ennakkoratkaisut. Myös pitkien sitaattien kopioiminen suoraan digikirjasta on tosi helppoa ja aikaa säästävää.

Janné kertoo käyttävänsä Editan palveluita joka päivä ja sanoo, että Edilex on todella helppokäyttöinen. 

– Vaikka olen nuori, en ole mikään super IT-osaaja, eli jos se on minun mielestäni helppo ja hyvä käyttää, silloin se todellakin on sitä. 

Artikkelia päivitetty 10.3.2023