Aihe: Yritysvastuu ja EHS

Suomella on kaikki mahdollisuudet nousta vihreästi tuotetun vedyn kärkimaaksi
Ympäristöystävällisesti tuotetulla vedyllä ja sen mahdollisuuksia hyödyntävillä hankkeilla on keskeinen sija käsillä olevassa vihreässä siirtymässä. Vedyn tulevaisuuden näkymiä avaa Helenin vetytoiminnan johtaja ja Editan kouluttaja Tuukka Hartikka.
Kestävyysraportointi tuo tuotantoketjun ympäristövaikutukset näkyviin
Kestävyysraportointidirektiivi CSRD velvoittaa yritykset raportoimaan vuosittain ympäristövaikutuksistaan. Kestävyysraportointia ja viherpesudirektiiviä avaa Editan kouluttaja ja ympäristöoikeuden asiantuntija, juristi Sanna Aalto-Setälä.
Tuulivoimahankkeiden maanvuokrasopimukset herättävät keskustelua – Maanomistajien kannattaa perustaa neuvottelukunta
Suomessa rakennetaan eniten tuulivoimaloita Euroopassa, ja tuulivoimahankkeet ovatkin herättäneet paljon keskustelua. Editan kouluttajat, asianajaja Jaakko Kanerva ja juristi Saara Mantere kertovat, mitä kaikkea maanvuokraussopimuksissa kannattaa huomioida.
Uudessa luonnonsuojelulaissa monimuotoisuus nousee osaksi yritysvastuusääntelyä
Yritysvastuun tavoitteena on edistää myös luonnon monimuotoisuutta ja ympäristön ennallistamista. Suomessa tavoitteisiin pyritään muun muassa uudella, kesäkuun alussa voimaan tulevalla luonnonsuojelulailla. Sen sisältämä ekologinen kompensaatio pitää sisällään paitsi velvoitteita myös mahdollisuuksia.
Millaisia ovat suojeltuun kulttuuriympäristöön kohdistuvat rikokset Suomessa?
Suomessa kulttuuriympäristön suojelu jaotellaan kolmeen osaan: rakennussuojeluun, muinaismuistojen suojeluun ja rakentamisen sääntelyyn. Rikosoikeuden dosentti Tarja Koskela avaa, millaisia suojeltuun kulttuuriympäristöön kohdistuvat rikokset tyypillisesti ovat.
Ympäristöministeriön TOVA-lakihanke ehdottaa perustettavaksi rahastoa ympäristövahinkojen kustannusten kattamiseksi
TOVA-lakihanke perustuu rahastoon, jolla katettaisiin ympäristövahinkojen kustannukset silloin, kun vahingon aiheuttaja on maksu- tai muutoin toimintakyvytön.
Lainsäädännön tunteminen muodostaa organisaation vastuullisen toiminnan perustan
Editan verkkokoulutuskirjasto seuraa lainsäädännön kehitystä puolestasi.
Miten lainsäädännöllä ja sopimuksilla voidaan tukea kiertotaloutta? Ympäristöoikeuden professori Anne Kumpula kertoo
Kiertotaloutta oikeudellisena haasteena on alettu tutkia vasta viime aikoina.
Edilex Ympäristö uudistui
EHS-tiedon ja juridiikan yhdistävä palvelu on tehokas ratkaisu EHS-tiedon seurantaan.